Pwer pobl yn datblygu prosiect llwybr Powys

Before and after image of the footpath
9 Hydref 2018

Before and after image of the footpath

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod llwybr troed pellter hir newydd yn ymlwybro ei ffordd yn raddol ar draws y sir, diolch i ymdrechion grwp o wirfoddolwyr a swyddogion hawliau tramwy.

Mae'r llwybr troed yn cael ei ddatblygu i ddilyn llinell Calon Cymru o Dref-y-clawdd ar ffin Sir Amwythig i Goedwig Crychan ar ffin Sir Gaerfyrddin.  Bydd y llwybr yn cysylltu â rhannau sydd eisoes yn agored yn y ddwy sir gyfagos hyn.

Mae'r prosiect yn cael ei oruchwylio gan grwp llywio Llwybr Llinell Calon Cymru ac yn cael ei ariannu gan grantiau a sicrhawyd gan y grwp yn ogystal â chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r llwybr yn defnyddio hawliau tramwy cyhoeddus a lonydd tawel i gysylltu nifer o'r gorsafoedd ar linell reilffordd Calon Cymru i greu llwybr cerdded gwych sy'n rhoi'r hyblygrwydd o ddefnyddio'r trên i gael mynediad i wahanol rannau o'r daith gerdded.

Mae'r prosiect yn darparu pobl ac adnoddau i ddatblygu'r llwybr ar lawr gwlad ac mae eisoes wedi arwain at adfer rhai hawliau tramwy cyhoeddus oedd wedi'u hanghofio ac yn eu hyrwyddo er budd trigolion ac ymwelwyr Powys.

Roedd un llwybr o'r fath, rhwng Pen-y-bont a Llandrindod, wedi colli pob olion ar y tir ond roedd yn dal i fodoli'n gyfreithiol.  Cafodd Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Powys amser gwerth chweil yn clirio llystyfiant ac yn gosod gatiau newydd i gerddwyr i agor y llwybr hwn i fyny lle'n flaenorol roedd dim ond ffiniau caeau wedi gordyfu ac yn amhosib i'w defnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae'r prosiect hwn yn darparu manteision go iawn, nid yn unig i'r gwirfoddolwyr sy'n gysylltiedig â chreu'r llwybr ond hefyd unwaith y caiff ei agor yn llawn, i bobl Powys a'r ymwelwyr y bydd y llwybr yn ei ddenu i'r ardal.

"Mae'r llwybr yn mynd trwy drawstoriad mor amrywiol ac ysblennydd o'r sir gyda mannau cudd o amgylch pob cornel, bydd yn siwr o greu argraff."

Bwriedir agor rhan Powys o'r llwybr erbyn Gwanwyn 2019.|

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu