Grantiau ar gael i ddatblygu chwaraeon poblogaidd ledled Powys

Image of people taking part in archery
11 Hydref 2018 

Image of people taking part in archery

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod £19,500 wedi'i gyflwyno i sawl sefydliad chwaraeon ledled y sir.

Mae grwpiau chwaraeon ac ymarfer corff ym Mhowys yn cael eu hannog gan Dîm Datblygu Chwaraeon y cyngor i fanteisio ar grant gwerth hyd at £1,500 i helpu i gyfrannu at glybiau ffyniannus a fydd yn parhau i greu cyfleoedd trwy fenter ac arloesedd.

Nod y grantiau yw gwneud gwahaniaeth i chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn lleol, ac maent ar gael trwy Gist Gymunedol Sportlot, sef cynllun cymorth grant Loteri Genedlaethol Cyngor Chwaraeon Cymru.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon y cyngor wedi cyflwyno £46,000 o'r £90,000 sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, gan gynnwys £19,720 i'r sefydliadau llwyddiannus canlynol:

• Clwb Pêl-rwyd y Bannau: £1,500 tuag at logi cyfleusterau, addysg hyfforddwyr a chyfarpar
• Clwb Seiclo Bulls: £1,285 tuag at addysg hyfforddwyr
• Go Judo: £1,100 tuag at addysg hyfforddwyr a chyfarpar
• Clwb Seiclo Hafren: £1,500 tuag at addysg hyfforddwyr
• Clwb Pêl-droed Iau y Gelli: £875 tuag at addysg hyfforddwyr a llogi cyfleusterau
• Clwb Pêl-droed Llandrindod: £1,335 tuag at addysg hyfforddwyr, llogi cyfleusterau a chyfarpar
• Llanfair Unedig: £1,200 tuag at addysg hyfforddwyr
• Clwb Pêl-droed Iau Llanidloes: £1,400 tuag at gyfarpar ac addysg hyfforddwyr Clwb Pêl-droed
• Clwb Chwaraeon N-Able: £1,500 tuag at gyfarpar
• Clwb Pêl-droed Iau Whitestars y Drenewydd: £1,495 tuag at addysg hyfforddwyr
• Fforwm Hoci Gogledd Powys: £1,090 tuag at addysg hyfforddwyr, llogi cyfleusterau a chyfarpar
• Clwb Pêl-droed Iau Penybont Unedig: £1,480 tuag at addysg hyfforddwyr, llogi cyfleusterau a chyfarpar
• Ffederasiwn Sefydliad y Merched Sir Drefaldwyn Powys: £1,500 tuag at logi cyfleusterau, costau hyfforddwyr a chyfarpar
• Clwb Golff Rhosgoch: £960 tuag at addysg hyfforddwyr a chostau hyfforddi.
• Clwb Pêl-droed Pontsenni: £1,500 tuag at addysg hyfforddwyr a chyfarpar

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Datblygu Chwaraeon: "Rwyf wrth fy modd gallu dyfarnu'r grantiau hyn i'r saith clwb, a fydd yn eu helpu i ffynnu a gwneud gwahaniaeth i chwaraeon ac ymarfer corfforol yn eu hardal.

"£44,000 yn unig sydd ar ôl ar gyfer y flwyddyn ariannol yma, felly rwy'n erfyn ar sefydliadau i gyflwyno'u ceisiadau er mwyn iddyn nhw beidio â methu cyfle i gael yr arian grant yma."

Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018 yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon y cyngor ar 01686 614060 neu anfonwch e-bost at angela.williams@powys.gov.uk

Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho o wefan Chwaraeon Cymru ar www.sportwales.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu