SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun llwyddiannus llyfrau babanod ar fin ehangu ar hyd a lled Powys

12/10/2018

Image of Baby

Mae cynllun llyfrau sy'n cael ei ddarparu gan wasanaeth Llyfrgelloedd cyngor Sir Powys ac elusen darllen fwyaf y DU, BookTrust ar fin ehangu ei gynnig i fwy o rieni newydd a babanod.

Mae cynllun llyfrau sy'n cael ei ddarparu gan wasanaeth Llyfrgelloedd cyngor Sir Powys ac elusen darllen fwyaf y DU, BookTrust ar fin ehangu ei gynnig i fwy o rieni newydd a babanod.

Oherwydd ei lwyddiant a'i boblogrwydd ymysg rhieni mewn cynllun peilot, mae cynllun 'Siapiau Cyntaf Babi' wedi ehangu i'r holl lyfrgelloedd ym Mhowys.

Yn wreiddiol, cafodd cynllun, sy'n cyflwyno plant a rhieni i lyfrau yn gynnar, ei hyrwyddo trwy ddim ond pedair llyfrgell ym Mhowys yn 2017. Cynigiwyd 'llyfr Siapiau Cyntaf Babi' am ddim i rieni babanod 10 wythnos oes ac iau wrth iddyn nhw gofrestru fel aelod o'r llyfrgell.

Y Cyng. Rachel Powell yw Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion llyfrgelloedd, a dywedodd: "Rwy'n falch bod y cynllun yma, y cynhaliwyd y cynllun peilot iddo yn y Drenewydd, Llanidloes, Rhaeadr Gwy ac Aberhonddu yn gyntaf wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth yn annog rhieni i ymgysylltu â'u plant gyda llyfrau siapiau syml."

"Bydd mwy o rieni bellach yn gallu cymryd rhan a chael mynediad am ddim i adnoddau'r llyfrgelloedd - gan gynnwys amrediad o lyfrau cardfwrdd a llyfrau lluniau", ychwanegodd y Cyng. Powell.

Dywedodd Helen Wales o Book Trust Cymru: "Ry'n ni wrth ein bodd gallu gweithio gyda Llyfrgelloedd Powys i roi llyfryn ychwanegol arbennig i deuluoedd y rhanbarth i annog rhieni i ddechrau darllen llyfrau gyda'u babanod o wythnosau cyntaf eu hoes. Dyw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau! Mae rhannu llyfrau a rhigymau hyd yn oed gyda babanod ifanc iawn yn gallu'u cynorthwyo i ddatblygu'u hymennydd a'u hiaith.

"Mae llyfrynnau Siapiau Cyntaf Babi yn gyflwyniad gwych i rannu llyfrau cyn i rieni dderbyn eu pecynnau Dechrau Da (Bookstart Baby) yn chwe mis oes. Ry'n ni'n falch gallu gweithio'n agos gyda'r llyfrgelloedd sy'n chwarae rhan hanfodol yn y dasg o helpu plant i ddatblygu hoffter o ddarllen."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu