1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Croeso i'n Gwefan
Darllen mwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Image cynrychioli Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy'n gynllun deng mlynedd sy'n nodi sut mae'r cyngor yn bwriadu diogelu, cynnal a chadw a gwella'r rhwydwaith presennol dros y deng mlynedd nesaf.

Lluniwyd y cynllun yn dilyn ymgynghori â thrigolion, tirfeddianwyr, eraill sydd â diddordeb a gwahanol bartneriaid.  Os hoffech ddweud eich dweud ar y fersiwn derfynol cyn iddo gael ei fabwysiadu, cofiwch wneud hynny erbyn 15 Ionawr 2019.

Mae llwyth o wybodaeth am y cynllun ar y dudalen hon, ynghyd ag arolwg.  Gallwch .....

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu