Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Image of the countryside

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy'n gynllun deng mlynedd sy'n nodi sut mae'r cyngor yn bwriadu diogelu, cynnal a chadw a gwella'r rhwydwaith presennol dros y deng mlynedd nesaf.

Lluniwyd y cynllun yn dilyn ymgynghori â thrigolion, tirfeddianwyr, eraill sydd â diddordeb a gwahanol bartneriaid.  

Mae llwyth o wybodaeth am y cynllun ar y dudalen hon, ynghyd ag arolwg.  Gallwch .....