1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cynllun Neges mewn Potel yn arbed amser i'r gwasanaethau brys

Image cynrychioli Cynllun Neges mewn Potel yn arbed amser i'r gwasanaethau brys
15 Hydref 2018 

Image of Cllr Stephen Hayes receiving a ‘Message in a Bottle’

Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i gadw eu manylion personol a meddygol ar un daflen a'i chadw mewn lleoliad cyffredin sy'n hawdd dod o hyd-ddi, diolch i gynllun newydd.

Syniad syml yw cynllun 'Neges mewn Potel' a all arbed amser i dimau gwaith cymdeithasol a'r gwasanaethau brys gael hyd i wybodaeth hollbwysig pe bai rhywun yn cwympo neu'n mynd yn sâl gartref.

Rydych yn rhoi potel blastig fach yn yr oergell gyda'ch manylion personol ar daflen wedi'i rholio y tu fewn iddi. Yna, rydych yn rhoi sticer gyda chroes werdd ar yr oergell sy'n dangos eich bod yn cadw gwybodaeth hanfodol oddi mewn.

Dywedodd y Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Oedolion: "Mae Neges mewn Potel yn gynllun bendigedig a all gwneud gwahaniaeth mawr i rywun y mae angen cefnogaeth frys arnyn nhw, new sylw meddygol gan y gwasanaethau brys.

"Bydd cadw gwybodaeth mewn un lle cyffredin yn ei gwneud yn haws cysylltu â pherthnasau agos, aelod y teulu, gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr.

"Rwy'n falch ofnadwy bod Gwasanaethau Oedolion yn cydweithio â'r Groes Goch yma ym Mhowys i ddosbarthu'r poteli."

Mae'r poteli am ddim i drigolion a gallwch chi eu casglu o brif swyddfeydd y cyngor yn Ystradgynlais, Aberhonddu, Llandrindod, Y Drenewydd a'r Trallwng. Byddan nhw hefyd ar gael o lyfrgelloedd ar draws y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu