Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gwaith trwsio a gosod arwynebedd ffordd newydd yn Ystradgynlais

Image of a highways maintenance lorry
16 Hydref 2018 

Image of a highways maintenance lorry

Mae'r cyngor wedi cadarnhau y bydd gwaith hanfodol i drwsio a gosod arwynebedd newydd ar ffyrdd yn dechrau mewn tair ardal o'r dref yn ne Powys yn hwyrach y mis hwn.

Bydd Tîm Priffyrdd Cyngor Sir Powys yn goruchwylio'r gwaith yn Snow Terrace, Heol Glanrhyd a Stad Gyrnos yn Ystradgynlais.  Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun, 29 Hydref.  Tarmac Trading Ltd bydd yn gwneud y gwaith.

Bydd y gwaith ar Stad Gyrnos yn cael ei wneud dros gyfnod o dair wythnos ac yn ystod yr amser hwnnw bydd rhaid cau ffyrdd am gyfnodau byr.  Bydd y ffyrdd ar gau yn ystod oriau gwaith yn unig rhwng 8 am - 6pm .

Bydd y traffig yn cael ei dargyfeirio a bydd arwyddion yn eu lle.  Bydd mynediad i eiddo yn cael ei gyfyngu tra bod y gwaith yn cael ei wneud ond bydd gweithwyr rheoli traffig ar y safle i gynorthwyo gyda mynediad i bob eiddo.

Bydd Snow Terrace ar gau yn ystod y diwrnod gwaith am ddau ddiwrnod ar ddydd Llun, 29  Hydref a dydd Mawrth, 30 Hydref.  Bydd y diwrnod gwaith rhwng 8am - 6pm.  Bydd traffig yn cael ei dargyfeirio a bydd arwyddion yn eu lle.  Bydd mynediad i eiddo yn cael ei gyfyngu tra bod y gwaith yn cael ei wneud ond bydd gweithwyr rheoli traffig ar y safle i gynorthwyo gyda mynediad i bob eiddo.

Bydd y gwaith i osod wyneb newydd ar Heol Glanrhyd yn cael ei wneud o ddydd Llun, 29 Hydref tan ddydd Sul, 4 Tachwedd.  Bydd mynediad i eiddo ar gael tra bod y gwaith  yn cael ei wneud, bydd gweithwyr rheoli traffig ar y safle i gynorthwyo gyda mynediad i bob eiddo a bydd cerbyd confoi yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod y traffig yn teithio'n ddiogel trwy'r ardal waith

Bydd yr holl waith yn y lleoliadau hyn yn cynnwys codi'r arwynebau sydd wedi'u difrodi, addasu gorchuddion tyllau archwilio a gratinau gulïau, gosod arwynebedd newydd lle bo angen ac adfer y marciau ffordd.

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae'n rhaid cau Snow Terrace a Stad Gyrnos yn ystod y dydd tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen oherwydd bod y ffyrdd yn gul ac i sicrhau bod ein contractwyr a'u staff yn gallu cyflawni'r gwaith yn ddiogel.

"Bydd arwyddion yn dangos y dargyfeiriadau sydd yn eu lle tra bod y gwaith yn cael ei wneud ond bydd y ffyrdd yn ailagor bob nos.

"Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi ond rwy'n siwr y bydd gyrwyr yn gwerthfawrogi'r arwynebau newydd pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau yn yr ardaloedd hyn o Ystradgynlais."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu