Cofrestrwch eich busnes bwyd

Image of food preparation
16 Hydref 2018 

Image of food preparationMae busnesau bwyd newydd yn y sir yn cael eu rhybuddio i gofrestru gyda Chyngor Sir Powys 28 diwrnod cyn i'r busnes ddechrau neu wynebu camau gorfodaeth.

Cyhoeddwyd y rhybudd gan Wasanaeth Iechyd yr Amgylchedd y cyngor ar ôl iddynt rybuddio busnes bwyd oedd yn cael ei redeg heb ei gofrestru yn ne Powys yn dilyn archwiliad hylendid bwyd dirybudd.

O dan y gyfraith, mae'n rhaid i fusnesau sydd am redeg unrhyw weithrediadau bwyd gan gynnwys trin, storio, prosesu, coginio, ail-lapio neu ddosbarthu bwyd i gofrestru eu busnes gyda Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd y cyngor.

Rhaid i fusnesau bwyd hefyd hysbysu'r cyngor o unrhyw newid sylweddol neu os oes busnes yn cau.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae'n ofyniad cyfreithiol ar fusnesau bwyd i gofrestru gyda'r cyngor.

"Mae cofrestru'n ein galluogi i roi cyngor priodol i fusnesau cyn eu bod yn agor i'w helpu i gydymffurfio, ymgymryd ag archwiliadau hylendid bwyd dilynol a dyfarnu'r Sgôr Hylendid Bwyd priodol. Mae hefyd yn ein galluogi i gadw cofrestr o'r holl weithredwyr busnesau bwyd ledled y sir.

"Yn yr achos hwn, cydweithiodd y gweithredwr busnes bwyd oedd heb gofrestru yn llawn gyda'n Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd a chofrestrodd y busnes.  Fe wnaethon nhw hefyd weithredu system rheoli diogelwch bwyd a chynhaliodd ein Tîm Diogelwch Bwyd archwiliad llawn o'u hadeiladau a dyfarnwyd Sgôr Hylendid Bwyd.

"Mae ein Tîm Diogelwch Bwyd wedi ymchwilio i'r mater hwn yn drylwyr ac, wrth ystyried yr holl wybodaeth a gasglwyd gennym teimlwyd mai rhybudd oedd y ffordd resymol o ddelio â hyn.

"Mae ein camau'n dangos yn eglur bwysigrwydd cynnal archwiliadau hylendid bwyd dirybudd mewn eiddo bwyd ym Mhowys. Nid yn unig y mae'n sicrhau bod iechyd y cyhoedd yn cael ei ddiogelu ond rydym hefyd yn cynnal maes teg a chyson i bob busnes bwyd yn y sir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu