SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Buddsoddiad o £2.6 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer fflatiau newydd

Design plans for the new flats in Newtown
17 Hydref 2018 

Design plans for the new flats in NewtownMae'r Cyngor Sir wedi cyhoeddi y bydd datblygiad tai cymdeithasol yn nhref gogledd Powys yn cael ei adeiladu gyda choed o Gymru diolch i gyllid gwerth dros £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Bu Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys yn llwyddiannus yn ei gais am arian gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru i adeiladu 26 o fflatiau un ystafell wely yn y Drenewydd.

Dyfarnwyd £2.6m i'r gwasanaeth o'r rhaglen gronfa nawdd o £43 miliwn ar gyfer eleni, a sefydlwyd i ysgogi cynllunio a darparu tai fforddiadwy newydd o ansawdd uchel ledled Cymru.

Bydd y fflatiau carbon isel arfaethedig yn y Drenewydd, a gafodd ganiatâd cynllunio ym mis Medi, ar gael i'w rhentu a byddant yn helpu'r cyngor i gwrdd â'i Weledigaeth 2025 - i adeiladu o leiaf 250 o dai fforddiadwy ledled y sir erbyn 2023.

Bydd y datblygiad arfaethedig, a fydd yn bodloni Gofynion Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru, wedi cael ei ddylunio i ddiwallu anghenion tenantiaid yn y dyfodol a bydd yn defnyddio coed Cymru fel rhan o'r gwaith adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi derbyn yr arian hwn gan Lywodraeth Cymru, sy'n gweld yr hyn yr ydym yn bwriadu ei adeiladu fel prosiect arloesol.

"Bydd hyn yn cefnogi'r cyngor i gyflawni ein haddewid i ddatblygu 250 o gartrefi ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf sy'n bodloni anghenion y cymunedau lleol ledled Powys

"Y datblygiad hwn yw'r cyntaf o lawer o ddatblygiadau tai yr ydym yn eu cynllunio ar draws y sir.

"Mae ein dyluniad yn ystyried ein Polisi Annog Defnyddio Coed, a fydd yn golygu y bydd y pren yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y strwythurau mwyaf a deunyddiau allanol gan gynnwys ffenestri a drysau.

"Mae'r datblygiad cyffrous hwn yn un a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol."

Gyda chaniatâd cynllunio wedi'i roi a'r broses dendro yn agos at ei gwblhau, bydd gwaith ar y datblygiad yn dechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf ac yn cymryd 18 mis i'w gwblhau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu