NEWYDD: Trwyddedau palmant ar gael
Darllen mwy

Safonau masnach yn derbyn canmoliaeth gan farnwr

Image of the Trading standards awards winners
18 Hydref 2018 

Image of the Trading standards awards winners

Mae barnwr llys y goron wedi canmol y gwaith a wnaed gan swyddogion Cyngor Sir Powys ar gyfer diogelu defnyddwyr rhag cynhyrchion gwynnu dannedd anniogel.

Derbyniodd swyddogion o Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor y ganmoliaeth gan ei Anrhydeddus y Barnwr Harris-Jenkins am y modd y gwnaethon nhw ymchwilio, rhoi at ei gilydd a chyflwyno achos erlyniad a welodd tri o bobl yn derbyn dedfrydau carchar am werthu cynhyrchion gwynnu dannedd anniogel.

Datgelwyd y newyddion am y ganmoliaeth heddiw (dydd Iau, 18 Hydref) i aelodau etholedig yng nghyfarfod llawn o'r Cyngor.

Yn 2016, bu erlyniad llwyddiannus gan Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn erbyn teulu o dri o Gaer am werthu cynhyrchion anniogel ar ôl ymchwiliad tair blynedd ledled y wlad o'r enw 'Operation Gleam'.  Yn gynharach eleni, roedd y gwasanaeth hefyd yn llwyddiannus yn ei erlyniad o Enillion Troseddau gyda gorchymyn yn cael ei roi i'r diffynyddion i dalu nôl £1.6m yr oeddent wedi ennill o'u troseddau neu wynebu carchar.

Derbyniodd yr Uwch Swyddog Safonau Masnach, Nikki Davies-Wheeler, yr Ymchwilydd Ariannol Achrededig, Des Fitzpatrick a'r Cyfreithiwr Priffyrdd a Gorfodi, Rob Brown i gyd  cymeradwyaeth gan y Barnwr Harris-Jenkins, a rhoddodd hefyd gymeradwyaeth gyffredinol i'r tîm oedd ynghlwm ag 'Operation Gleam'.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau i amddiffyn defnyddwyr o ddifrif felly rwyf wrth fy modd bod gwaith ein Gwasanaeth Safonau Masnach wedi cael ei gydnabod gan farnwr y goron.

"Mae cymeradwyaeth gan farnwyr y goron yn brin felly mae'r ffaith bod y swyddogion a'r gwasanaeth wedi'i dderbyn yn dyst enfawr i'w proffesiynoldeb a'u dull o weithio yn ystod 'Operation Gleam', sef un o'r achosion mwyaf a ymgymerwyd gan swyddogion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu