Safonau masnach yn derbyn canmoliaeth gan farnwr

Image of the Trading standards awards winners
18 Hydref 2018 

Image of the Trading standards awards winners

Mae barnwr llys y goron wedi canmol y gwaith a wnaed gan swyddogion Cyngor Sir Powys ar gyfer diogelu defnyddwyr rhag cynhyrchion gwynnu dannedd anniogel.

Derbyniodd swyddogion o Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor y ganmoliaeth gan ei Anrhydeddus y Barnwr Harris-Jenkins am y modd y gwnaethon nhw ymchwilio, rhoi at ei gilydd a chyflwyno achos erlyniad a welodd tri o bobl yn derbyn dedfrydau carchar am werthu cynhyrchion gwynnu dannedd anniogel.

Datgelwyd y newyddion am y ganmoliaeth heddiw (dydd Iau, 18 Hydref) i aelodau etholedig yng nghyfarfod llawn o'r Cyngor.

Yn 2016, bu erlyniad llwyddiannus gan Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn erbyn teulu o dri o Gaer am werthu cynhyrchion anniogel ar ôl ymchwiliad tair blynedd ledled y wlad o'r enw 'Operation Gleam'.  Yn gynharach eleni, roedd y gwasanaeth hefyd yn llwyddiannus yn ei erlyniad o Enillion Troseddau gyda gorchymyn yn cael ei roi i'r diffynyddion i dalu nôl £1.6m yr oeddent wedi ennill o'u troseddau neu wynebu carchar.

Derbyniodd yr Uwch Swyddog Safonau Masnach, Nikki Davies-Wheeler, yr Ymchwilydd Ariannol Achrededig, Des Fitzpatrick a'r Cyfreithiwr Priffyrdd a Gorfodi, Rob Brown i gyd  cymeradwyaeth gan y Barnwr Harris-Jenkins, a rhoddodd hefyd gymeradwyaeth gyffredinol i'r tîm oedd ynghlwm ag 'Operation Gleam'.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau i amddiffyn defnyddwyr o ddifrif felly rwyf wrth fy modd bod gwaith ein Gwasanaeth Safonau Masnach wedi cael ei gydnabod gan farnwr y goron.

"Mae cymeradwyaeth gan farnwyr y goron yn brin felly mae'r ffaith bod y swyddogion a'r gwasanaeth wedi'i dderbyn yn dyst enfawr i'w proffesiynoldeb a'u dull o weithio yn ystod 'Operation Gleam', sef un o'r achosion mwyaf a ymgymerwyd gan swyddogion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu