SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

'Peidiwch â bod ofn' ailgylchu eich pwmpen y Calan Gaeaf hwn

Image of a pumpkin next to a recycling bin
22 Hydref 2018 

Image of a pumpkin next to a recycling binGyda Chalan Gaeaf rownd y gornel, mae trigolion Powys yn cael eu herio i osgoi anfon gweddillion eu pwmpenni i gael eu claddu mewn safle tirlenwi.

Mae'r ystadegau'n frawychus o feddwl y bydd trigolion Powys yn defnyddio tua 15,000 o bwmpenni'r Calan Gaeaf hwn, gan greu tua 75 tunnell o wastraff bwyd ychwanegol yn y broses. Bydd mwyafrif helaeth o'r pwmpenni hyn yn cael eu defnyddio fel addurn yn unig ac ni fyddant yn cael eu bwyta.

Felly, mae Tîm Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir Powys am atgoffa'r sir y gellir defnyddio tu mewn y pwmpenni i greu nifer o rysetiau blasus fel cawl pwmpen, tarten pwmpen neu hyd yn oed lasagne pwmpen yn ogystal â defnyddio'r bwmpen fel addurn.  Gellir hefyd pobi'r hadau i greu snac blasus.

Gellir ailgylchu unrhyw ddarnau o'r bwmpen nad ydynt yn cael eu defnyddio, gan gynnwys y gragen, trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd wythnosol o gartrefi.  Nid yn unig y bydd hyn yn atal gwastraff bwyd rhag mynd i safleoedd tirlenwi, ond mae'n gallu creu ynni gwyrdd a chynhyrchu gwrtaith sy'n gynaliadwy i'r amgylchedd er mwyn helpu ffermwyr Cymru i dyfu mwy o fwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Mae'r rhan fwyaf o bobl ym Mhowys yn ailgylchu eu gwastraff bwyd bob wythnos felly mae'n hawdd iawn i chi wneud eich rhan trwy ailgylchu eich gwastraff chi ynghyd ag unrhyw wastraff bwyd ychwanegol o Galan Gaeaf.

"Mae'r ystadegau'n syfrdanol, am bob deg tunnell o wastraff fwyd ry'n ni'n ailgylchu, gallwn helpu i greu digon o drydan gwyrdd i bweru cartref cyffredin am flwyddyn.

"Yn syml, rhowch eich pwmpenni yn eich cadi bwyd neu gerllaw, a byddwn yn eu casglu a'u hanfon i'w ailgylchu.

"Mae defnyddio ein gwasanaeth casglu wythnosol ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd yn lanach, yn wyrddach ac yn fwy cost-effeithiol i bawb.  Mae hefyd yn helpu i gefnogi ymgyrch Cymru i greu mwy o ynni gwyrdd trwy gyflenwi systemau treulio anaerobig. "

Ewch i www.powys.gov.uk/ailgylchu am ragor o wybodaeth am wastraff bwyd, ailgylchu, eich cynwysyddion ailgylchu wrth ymyl y ffordd, neu am awgrymiadau defnyddiol ar yr hyn y gellir ac na ellir eu hailgylchu.

Am syniadau newydd ar gyfer rysetiau, ewch i https://carubwydcasaugwastraff

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu