SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llongyfarch wardeiniaid gwirfoddol

Image of some Warden volunteers
22 Hydref 2018 

Image of some Warden volunteersMae'r cyngor sir wedi llongyfarch gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am gynnal a chadw man gwyrdd yng nghanol Powys ar ôl i'w gwaith caled helpu i gyflawni gwobr o fri.

Enillodd y Warden yn Llanandras wobr mae llawer yn ceisio ei chael sef Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Gwobr yw hon sy'n cydnabod parc neu fan gwyrdd o ansawdd ac mae'n cael ei dyfarnu gan Gadwch Gymru'n Daclus.

At ei gilydd, roedd 112 o parciau yng Nghymru sy'n cael eu rheoli gan y gymuned yn cwrdd â'r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Mae'r safleoedd hyn yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal a chadw eu cyfleusterau rhagorol.

Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn cael ei chyflwyno yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Arbenigwyr mannau gwyrdd sy'n beirniadu'r cynllun, sy'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol i ymweld â lleoedd sy'n ymgeisio a'u hasesu yn erbyn wyth o feini prawf llym. Mae'r rhain yn cynnwys safonau cynnyrch y gerddi a garddwriaeth, glendid, rheoli'r amgylchedd ac ymgysylltu â'r gymuned.

Bydd y faner yn hedfan yn The Warden i gydnabod ei gyfleusterau rhagorol a'i ymrwymiad i gynnig parc o'r radd flaenaf.

Dywedodd Heather Lewis, Cadeirydd Sefydliad Gwarchodwyr The Warden: "Enillon ni'r wobr oherwydd yr holl waith caled a chydweithrediad rhyngddon ni, Cyngor Sir Powys, Cyngor Tref Llanandras a chyrff eraill sydd wedi ein cefnogi.

"Hoffwn ddweud diolch yn fawr i aelodau Sefydliad Gwarchodwyr The Warden sy'n rhoi cyllid i ni. Hefyd hoffwn i roi cydnabyddiaeth arbennig i'r gwirfoddolwyr sy'n dod bob wythnos, boed hindda neu ddrycin, i sicrhau bod y lle hardd hwn yn cael ei gadw mewn cyflwr taclus a deniadol."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Hamdden yn yr Awyr Agored: "Rwy'n falch iawn bod The Warden wedi ennill y wobr Baner Werdd hon.  Mae'n brawf o ymroddiad a brwdfrydedd y gwirfoddolwyr lleol sy'n gweithio'n ddiflino i godi safonau'r parc hwn."

"Byddwn yn annog pawb i ddod i fwynhau'r lle gwyrdd rhyfeddol hwn i weld gwaith gwych y gwirfoddolwyr drostyn nhw eu hunain."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu