Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Ceisio barn ar gyfuno gwasanaethau yn Y Trallwng

Image of Welshpool High Street
22 Hydref 2018 

Image of Welshpool High StreetMae'r cyngor yn gofyn barn pobl Y Trallwng ar gynlluniau i gyfuno'r llyfrgell ac Amgueddfa Powysland y flwyddyn nesaf.

Mae'r arolwg yn esbonio'r rhesymau sydd wrth wraidd y cynllun, ac yn gofyn i bobl am eu sylwadau ar sut orau i ddefnyddio'r lle ac i nodi eu dewis nhw.  Gallwch lenwi'r arolwg tan ddydd Sul 25 Tachwedd 2018 yn www.powys.gov.uk/dweudeichdweud.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau ac yn arwain ar brosiect Powys gyfan i ad-drefnu eiddo: "Rydym yn bwriadu cyfuno llyfrgell Y Trallwng ac Amgueddfa Powysland y flwyddyn nesaf i dorri nifer yr eiddo sydd gennym yn y dref a chadw gwasanaethau i fynd.  Os na wnawn ni rywbeth nawr, efallai bydd rhaid un ai cau'r llyfrgell neu'r amgueddfa yn y dyfodol agos i arbed arian.  Ry'n ni'n gwybod fod trigolion yn meddwl y byd o'u llyfrgell a'r amgueddfa, ac am weld pethau'n aros fel ydyn nhw, ond nid dyma'r dewis gorau i'r dref nac i ddyfodol y gwasanaeth.   Rydym am roi ein hachos ni ar y bwrdd a chael barn y bobl ar beth sydd o'n blaenau ni neu ofyn am unrhyw syniadau eraill."

Ychwanegodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar Bobl Ifanc a Diwylliant:  "Yn hanesyddol, mae ein llyfrgelloedd a'n hamgueddfeydd yn werthfawr iawn i'n trigolion ac rwy'n falch ein bod ni wedi llwyddo i gadw pob un o'r 18 llyfrgell gangen a'n hamgueddfeydd ar agor hyd yma.  Rydym wedi gwneud hyn un ai trwy gyfuno gwasanaethau neu weithio gyda'r cynghorau tref a chymuned a phartneriaid eraill megis Ysgol Uwchradd Crughywel i'w cefnogi a'u rheoli.  Mae'r cynllun i gyfuno Amgueddfa a Llyfrgell Llanidloes wedi bod yn llwyddiant, ynghyd â symud llyfrgell Llandrindod i'r Gwalia a llyfrgell Y Gelli i'r ysgol gynradd newydd.

Aeth ymlaen: "Ar draws y wlad, mae nifer fawr o lyfrgelloedd ac amgueddfeydd bach wedi cau ac rydym am osgoi hynny ym Mhowys.  Oes, mae'n rhaid arbed arian, ond mae hefyd yn gyfle gwych i greu man diwylliannol yn y dref lle bydd pobl yn gallu dysgu am hanes cyfoethog Sir Drefaldwyn, benthyg llyfr, defnyddio cyfrifiadur neu edrych ar rai o'n arteffactau diddorol - y cyfan o dan yr un to."

Mae angen i Bowys neilltuo hyd at £37m o arbedion erbyn 2023.  Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'n ddiweddar y byddai Powys yn wynebu cwtogiad o 1% mewn nawdd y flwyddyn nesaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu