SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor Sir Powys yn mabwysiadu'r canllawiau cynllunio atodol

Image of housing set in countryside
22 Hydref 2018 

Image of housing set in countryside

Mae'r cyngor sir wedi mabwysiadu tri set o ganllawiau cynllunio a fydd yn ategu Cynllun Datblygu Lleol y sir.

Yn gynharach eleni, mabwysiadodd y cyngor sir Gynllun Datblygu Lleol newydd, sef y cynllun sy'n cyflwyno'r polisïau cynllunio i'r sir, heblaw am ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gydag addewid y byddai'n llunio tri pholisi Canllawiau Cynllunio Atodol.

Roedd y polisiau atodol hyn yn destun ymgynghori cyhoeddus dros yr haf ac yn ymdrin â Thai Fforddiadwy, Rhwymedigaethau Cynllunio a Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth ac yn helpu i ddeall, dehongli a rhoi polisiau arbennig ar waith wrth wneud penderfyniadau cynllunio.

Y nod yw sicrhau bod modd deall y polisiau hyn yn well a'u defnyddio'n effeithiol.  Byddan nhw'n ffynhonnell cyngor i swyddogion cynllunio, datblygwyr a pherchnogion safleoedd, ac fe'u lluniwyd ar gytundeb yr Arolygydd Cynllunio annibynnol a gynhaliodd yr archwiliad cyhoeddus y llynedd.

Mae modd gweld y canllawiau hyn trwy ddilyn y ddolen ganlynol:

http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/canllawiau-cynllunio-atodol-y-cdll/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu