SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Statws fel man adneuo ar gyfer Cofnodion Cyhoeddus gan yr Archifau

Image of the archive centre
22 Hydref 2018 

Image of the archive centreMae Gwasanaeth Archifau newydd Cyngor Sir Powys yn Llandrindod wedi ennill statws fel man adneuo ar gyfer Cofnodion Cyhoeddus gan yr Archifau Cenedlaethol.

Cafodd y ganolfan archif newydd sydd wedi'i lleoli ar Ffordd Ddole, ei hadnewyddu'n llwyr y llynedd ar gyfer gwasanaeth archifau a rheoli gwybodaeth y cyngor yn dilyn pryderon a godwyd gan Archifau Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru am gyfleusterau'r cyngor.

"Mae creu'r archif newydd yn Llandrindod yn gyflawniad sylweddol.  Mae'r gwaith llwyddiannus o addasu a thrawsnewid yr Uned at ddibenion archifau yn dangos y meddwl a'r gofal sydd wedi mynd i mewn i ddylunio ac adeiladu, meddai Jeff James, Prif Weithredwr a Cheidwad yr Archifau Cenedlaethol

"Er ei bod yn ymarferol o ran ei olwg, mae'n darparu safon dda o gadwraeth, mae'r amgylchedd yn un dymunol ar gyfer defnyddwyr a staff, ac mae'n rhoi sylfaen ardderchog ar gyfer datblygu'r gwasanaeth er lles y gymuned.  Dylid llongyfarch y tîm prosiect ar y canlyniad llwyddiannus, a Chyngor Sir Powys am ei ymrwymiad i sicrhau bod ei dreftadaeth archifol unigryw yn cael ei rheoli'n briodol ".

Meddai'r Aelod Cabinet ar faterion Asedau, y Cynghorydd Phyl Davies: "Mae Cyngor Sir Powys yn hynod falch o gael y gydnabyddiaeth hon gan yr Archifau Cenedlaethol. Prif nod y prosiect llety oedd sicrhau bod y cyngor yn darparu cyfleusterau priodol ar gyfer ein cofnodion hanesyddol, ac i ddarparu ystafell chwilio i'w defnyddio gan ymchwilwyr i edrych ar yr archifau hyn.

"Ers agor y cyfleuster newydd mae ffigyrau ymwelwyr wedi cynyddu'n sylweddol ac mae cofnodion newydd wedi'u hadneuo gyda'r Archifau, sy'n golygu bod treftadaeth a diwylliant sir Powys yn cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol".

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu