SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith yn dechrau ar ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref newydd

Image of the new waste recycling centre works
23 Hydref 2018 

Image of the new waste recycling centre works

Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod gwaith i ddatblygu canolfan ailgylchu gwastraff y cartref newydd yng ngogledd Powys wedi dechrau.

Mae'r contractwr Alun Griffiths wedi dechrau gwaith ar y ganolfan newydd ar Stad Ddiwydiannol Dyffryn yn Y Drenewydd ar ran Cyngor Sir Powys.

Y cyngor sy'n berchen ar y safle ac fe roddwyd caniatâd cynllunio yn gynharach eleni. Bydd hwn yn ategu at safleoedd eraill y mae'r cyngor yn berchen arnynt yn Aberhonddu, Llandrindod ac Ystradgynlais.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rwyf wrth fy modd bod gwaith wedi dechrau ar ein canolfan ailgylchu gwastraff y cartref yn Y Drenewydd. Bydd hwn yn welliant sylweddol ar y safle sydd gennym ar hyn o bryd yn Y Drenewydd, nad yw'n ddelfrydol oherwydd ei faint, ei gynllun a'i leoliad.

"Mae'r buddsoddiad yn y ganolfan newydd hon yn rhan o'n cynlluniau hir dymor i sicrhau cyfleusterau ailgylchu a gwastraff ar draws y sir. Trwy feddu ar ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref bydd gennym fwy o gyfleoedd i gael gwerth am arian a sicrhau y gwasanaeth gwerthfawr hwn.

"Mae canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn elfen hanfodol ar gyfer cyflawni nod uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i ailgylchu 70 y cant o wastraff erbyn 2025."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu