1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer yr wyl gyrfaoedd

Image cynrychioli Cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer yr wyl gyrfaoedd
23 Hydref 2018 

Image from the careers festival

Mae busnesau a sefydliadau yng Nghymru a thu hwnt yn cael cynnig cyfle i noddi'r drydedd Wyl Gyrfaoedd ym Mhowys fis Mawrth.

Mae'r gwaith o gynllunio'r digwyddiad yn 2019 eisoes ar y gweill, a bydd yr Wyl yn cael ei chynnal ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ddydd Mercher 6 Mawrth.  Mynychodd rhyw 3,500 o ddysgwyr o Bowys yr achlysur eleni, a disgwylir nifer tebyg y flwyddyn nesaf. Daeth mwy na 120 o stondinwyr i'r Wyl yn 2018, gan gynnwys cyflogwyr (o'r sectorau preifat a chyhoeddus), prifysgolion, ac amrywiaeth eang o sefydliadau eraill.

Trefnwyd yr Wyl gan Grwp Llwybrau Positif Powys - partneriaeth aml-asiantaeth yn cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd ym Mhowys, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddiant Cambrian a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Nod y grwp yw sicrhau bod dysgwyr ym Mhowys yn ymwybodol o'r amrediad o gyfleoedd sy'n eu haros pan adawant eu cyfnod o addysg orfodol.

Mae Jackie Parker, yn bennaeth yn Ysgol Uwchradd Crughywel, a hi sy'n cadeirio'r grwp: "Cawsom adborth positif iawn o'r ddwy Wyl rydym wedi'u trefnu hyd yma, ac rydym yn bwriadu i Wyl 2019 fod yn well fyth."

Gallwch ddarganfod mwy am waith y bartneriaeth - a gweld ffotograffau o achlysur 2018 ar www.facebook.com/PositivepathwaysPowys/

"Mae'r tîm wrthi'n llunio'r trefniadau ar gyfer y siaradwyr gwadd ac yn gweithio gyda darpar stondinwyr. Rydym yn falch gallu creu diwrnod defnyddiol i'n pobl ifanc yn yr Wyl, weithiau trwy agor eu llygaid i lwybrau gyrfa nad ydynt wedi meddwl amdano o'r blaen. Yn achos pobl ifanc eraill, rhoi cyfle iddynt sgwrsio â phobl sydd eisoes yn gweithio mewn maes y maent yn ymddiddori ynddo yw'r nod," meddai Ms Parker.

Dylai sefydliadau â diddordeb mewn noddi'r digwyddiad arwyddocaol yma gysylltu â Jayne Bevan ar Jayne.Bevan@powys.gov.ukneu ffonio 01597 826695.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu