Cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer yr wyl gyrfaoedd

Image from the careers festival
23 Hydref 2018 

Image from the careers festival

Mae busnesau a sefydliadau yng Nghymru a thu hwnt yn cael cynnig cyfle i noddi'r drydedd Wyl Gyrfaoedd ym Mhowys fis Mawrth.

Mae'r gwaith o gynllunio'r digwyddiad yn 2019 eisoes ar y gweill, a bydd yr Wyl yn cael ei chynnal ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ddydd Mercher 6 Mawrth.  Mynychodd rhyw 3,500 o ddysgwyr o Bowys yr achlysur eleni, a disgwylir nifer tebyg y flwyddyn nesaf. Daeth mwy na 120 o stondinwyr i'r Wyl yn 2018, gan gynnwys cyflogwyr (o'r sectorau preifat a chyhoeddus), prifysgolion, ac amrywiaeth eang o sefydliadau eraill.

Trefnwyd yr Wyl gan Grwp Llwybrau Positif Powys - partneriaeth aml-asiantaeth yn cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd ym Mhowys, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddiant Cambrian a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Nod y grwp yw sicrhau bod dysgwyr ym Mhowys yn ymwybodol o'r amrediad o gyfleoedd sy'n eu haros pan adawant eu cyfnod o addysg orfodol.

Mae Jackie Parker, yn bennaeth yn Ysgol Uwchradd Crughywel, a hi sy'n cadeirio'r grwp: "Cawsom adborth positif iawn o'r ddwy Wyl rydym wedi'u trefnu hyd yma, ac rydym yn bwriadu i Wyl 2019 fod yn well fyth."

Gallwch ddarganfod mwy am waith y bartneriaeth - a gweld ffotograffau o achlysur 2018 ar www.facebook.com/PositivepathwaysPowys/

"Mae'r tîm wrthi'n llunio'r trefniadau ar gyfer y siaradwyr gwadd ac yn gweithio gyda darpar stondinwyr. Rydym yn falch gallu creu diwrnod defnyddiol i'n pobl ifanc yn yr Wyl, weithiau trwy agor eu llygaid i lwybrau gyrfa nad ydynt wedi meddwl amdano o'r blaen. Yn achos pobl ifanc eraill, rhoi cyfle iddynt sgwrsio â phobl sydd eisoes yn gweithio mewn maes y maent yn ymddiddori ynddo yw'r nod," meddai Ms Parker.

Dylai sefydliadau â diddordeb mewn noddi'r digwyddiad arwyddocaol yma gysylltu â Jayne Bevan ar Jayne.Bevan@powys.gov.ukneu ffonio 01597 826695.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu