Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Cyfle i weld cynlluniau'r Ysgol

Plans for Machynlleth School
24 Hydref 2018 

Plans for Machynlleth School

Mae gwahoddiad i drigolion ardal Machynlleth ddod i gwrdd â'r tîm sy'n gyfrifol am adeiladu ysgol pob oed newydd a blaenllaw i'r dref a fydd gwerth £23m.

Bydd cyfle i rieni ac aelodau'r gymuned ddod i'r ysgol ar 15 Tachwedd i weld cynlluniau a chwrdd â staff y prosiect o Gyngor Sir Powys, Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru, cwmni Dawnus ac 'Archiytype' y penseiri.

Cyhoeddwyd y cynlluniau cyn ymgeisio, sy'n cael eu datblygu gan Gyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru dan raglen ysgolion yr 21ain Ganrif, gan yr ymgynghorwyr cynllunio Asbri Planning Ltd ar 22 Hydref.

Dan y cynlluniau, y bwriad yw dymchwel yr adeilad presennol ac ail-ddatblygu'r safle er mwyn creu  ysgol pob oed newydd sbon i 620 o ddisgyblion gyda darpariaeth blynyddoedd cynnar.  Bydd yn uno darpariaeth uwchradd a chynradd ar yr un campws ac yn cynnwys lle parcio, cae chwaraeon 3G ac ardal gemau aml-ddefnydd.

Mae disgwyl i'r ysgol newydd agor yn 2020, a hon fydd ysgol pob oed gyntaf y sir i'w hachredu gan Passivhous, gyda chynlluniau'n cynnwys safonau effeithlonrwydd ynni uchel ac yn gostwng lefelau ynni ar gyfer gwresogi ac oeri, gan dorri allyriadau CO2 yr ysgol.

Mae Dawnus, y prif gontractwr ac yn gwmni o Gymru, eisoes wedi adeiladu sawl ysgol newydd ar hyd a lled Cymru ac wrthi ar hyn o bryd yn adeiladu dwy ysgol gynradd newydd yn Y Trallwng.

Cofiwch alw heibio campws Ysgol Bro Hyddgen, ddydd Iau 15 Tachwedd rhwng 3.30 - 6.30.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu