Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cael gwared ar garafán ar ôl camau gorfodi

Powys logo
25 Hydref 2018 

Powys logo

Mae'r cyngor sir wedi cael gwared ar garafán o safle teithwyr a sipsiwn yng ngogledd Powys gan nad oedd ganddi hawl i fod yno.

Mae'r garafán sefydlog, fuodd ar dir y cyngor heb ganiatâd, wedi cael ei symud o safle Teithwyr a Sipsiwn Leighton Arches yn Y Trallwng wythnos hon (dydd Llun, Hydref 22) gan Wasanaethau Tai Cyngor Sir Powys.

Cafodd y garafán ei roi ar y safle, sy'n eiddo i'r cyngor ac un cael ei reoli ganddynt, heb drwydded. Er i'r cyngor anfon rhybuddion cyfreithiol oedd yn rhoi amser i'r perchnogion ei symud yn wirfoddol, arhosodd y garafán ar y safle.

Symudodd swyddogion y cyngor y garafán o'r safle. Byddant yn cael gwared arno'n syth ac yn cau'r darn o dir i atal unrhyw un arall rhag ei feddiannu'n anghyfreithlon.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Tai: "Derbynion ni nifer o bryderon gan y gymuned am y garafán yma a oedd wedi cael ei rhoi ar y safle heb ein caniatâd.

"Er i ni ofyn sawl gwaith i berchnogion y safle teithwyr a sipsiwn gael gwared â'r garafán yma'n wirfoddol, fe arhosodd yno. Cyflwynon ni rybudd cyfreithiol i symud y garafán ond anwybyddodd y perchnogion hwn. Felly, nid oedd gennym ddewis arall ond cymryd y camau gorfodi cyfreithiol yma.

"Y cyngor sy'n berchen ac yn rheoli safle Teithwyr a Sipsiwn Leighton Arches ac mae rhaid i denantiaid sy'n byw yno lynu at eu cytundeb tenantiaeth. Os ydynt yn torri'r cytundeb hwnnw bydd swyddogion tai'n archwilio ac yn cymryd camau priodol os bydd rhaid."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu