Cael gwared ar garafán ar ôl camau gorfodi

Powys logo
25 Hydref 2018 

Powys logo

Mae'r cyngor sir wedi cael gwared ar garafán o safle teithwyr a sipsiwn yng ngogledd Powys gan nad oedd ganddi hawl i fod yno.

Mae'r garafán sefydlog, fuodd ar dir y cyngor heb ganiatâd, wedi cael ei symud o safle Teithwyr a Sipsiwn Leighton Arches yn Y Trallwng wythnos hon (dydd Llun, Hydref 22) gan Wasanaethau Tai Cyngor Sir Powys.

Cafodd y garafán ei roi ar y safle, sy'n eiddo i'r cyngor ac un cael ei reoli ganddynt, heb drwydded. Er i'r cyngor anfon rhybuddion cyfreithiol oedd yn rhoi amser i'r perchnogion ei symud yn wirfoddol, arhosodd y garafán ar y safle.

Symudodd swyddogion y cyngor y garafán o'r safle. Byddant yn cael gwared arno'n syth ac yn cau'r darn o dir i atal unrhyw un arall rhag ei feddiannu'n anghyfreithlon.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Tai: "Derbynion ni nifer o bryderon gan y gymuned am y garafán yma a oedd wedi cael ei rhoi ar y safle heb ein caniatâd.

"Er i ni ofyn sawl gwaith i berchnogion y safle teithwyr a sipsiwn gael gwared â'r garafán yma'n wirfoddol, fe arhosodd yno. Cyflwynon ni rybudd cyfreithiol i symud y garafán ond anwybyddodd y perchnogion hwn. Felly, nid oedd gennym ddewis arall ond cymryd y camau gorfodi cyfreithiol yma.

"Y cyngor sy'n berchen ac yn rheoli safle Teithwyr a Sipsiwn Leighton Arches ac mae rhaid i denantiaid sy'n byw yno lynu at eu cytundeb tenantiaeth. Os ydynt yn torri'r cytundeb hwnnw bydd swyddogion tai'n archwilio ac yn cymryd camau priodol os bydd rhaid."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu