SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwella llwybr Clawdd Offa diolch i wirfoddolwyr

Image of some volunteers at the Offa's Dyke trail
25 Hydref 2018 

Image of some volunteers at the Offa's Dyke trailMae grwp o wirfoddolwyr wedi gwneud gwaith i wella llwybr cenedlaethol ger cwrs golff ar y ffin rhwng Powys a Swydd Amwythig, yn ôl y cyngor sir.

Mae Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Powys wedi gorffen darn mawr o waith ar ran o Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa sy'n gyfagos â Chwrs Golff Llanymynech. Buodd Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys wrthi'n goruchwylio'r gwaith.

Mae'r gwirfoddolwyr wedi adeiladu cwter carreg galch mawr a grisiau carreg galch. Roedd angen y ffrwd 150 troedfedd o hyd i helpu i ddraenio darn cul o'r llwybr.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa'n denu ymwelwyr o bedwar ban byd felly mae'n hanfodol ein bod yn cynnal y rhan sy'n rhedeg trwy ein sir.

"Mae ein Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Powys wedi gwneud gwaith bendigedig ar ran hon y llwybr sy'n ffinio Cwrs Golff Llanymynech. Hoffwn i ddiolch iddyn nhw a'u hymdrechion parhaol i gadw ein hawliau tramwy'n agored fel y gall pawb eu mwynhau."

Dywedodd Rob Dingle, Swyddog Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa: "Buodd rhan yma'r llwybr yn lleidiog ac yn llawn d?r oedd yn golygu bod rhaid i gerddwyr droedio o'i hamgylch. Gall hyn erydu'r Gofeb Hynafol sy'n agos ati. Oherwydd cyflwr y llwybr buodd rhai cerddwyr yn sathru'r cwrs golff ei hun i osgoi'r rhan fwdlyd.

"Mae hyn yn welliant mawr i'r llwybr a dylai Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Powys fod yn falch iawn o'r hyn maent wedi'i gyflawni ar y llwybr. Yn ogystal â'n gwirfoddolwyr gwych, hoffwn i ddiolch i staff Cwrs Golff Llanymynech. Buon nhw'n helpu i symud defnyddiau i'r safle fel y gallwn ddechrau ar y gwaith adnewyddu."

Dywedodd Phil Stallard, Cydlynydd y Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad: "Roedd hon yn dasg anodd i'n gwirfoddolwyr roi eu dannedd ynddi. Ond, fel bob tro, gorffennon nhw'r jobyn i safon uchel. Wrth i mi weithio ar y safle roedd hi'n braf clywed cerddwyr ar y llwybr cenedlaethol o bob cwr o'r byd yn diolch i ni am y gwaith roeddem yn ei wneud ar ran yma'r llwybr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu