Beth yw'r safonau gofal cwsmer?

Mae gan unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n cysylltu â ni yr hawl i wasanaeth da. Rydym wedi manylu ar ein safonau mewn Siarter Corfforaethol ar gyfer ymdrin â'r cyhoedd.

Ein nod yw cynnig gwasanaethau o ansawdd uchel.  Rydym yn gwneud ein gorau glas nid yn unig i sicrhau bod y gwasanaeth yn ddigonol ac yn briodol, ond ein bod yn delio â chi mor brydlon â phosibl ac yn gwrtais ac yn effeithiol.  Dylid cwrdd â safonau penodol bob tro, heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.  Rydym yn cyhoeddi'r Siartr hwn yn eang fel bod pobl yn gwybod beth i'w ddisgwyl o ran gwasanaethau.

Mae'r Siarter Corfforaethol ar gyfer Delio gyda'r Cyhoedd yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, ond bydd ar gael cyn bo hir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu