1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Pwy yw Cynrychiolwyr Etholedig eraill yr ardal?

 

Aelodau Seneddol

Brycheiniog a Maesyfed

Chris Davies
Ty'r Cyffredin
Llundain / London
SW1A 0AA

Ffôn: 020 7219 8592

Ebost: chris.davies.mp@parliament.uk

Gwefan: chrisdavies.org.uk

 

Maldwyn

Glyn Davies
Ty'r Cyffredin 
Llundain
SW1A 0AA

Ffôn: 020 7219 3806
Ebost: glyn.davies.mp@parliament.uk 

Swyddfa'r Etholaeth:

20 Stryd Fawr
Y Trallwng
Sir Drefaldwyn 
SY21 7JP

Ffôn 01938 552315
Ffacs 01938 552315

E-bost: contact@glyn-davies.co.uk

Gwe: www.glyn-davies.co.uk

 

Aelodau'r Cynulliad

Brycheiniog a Maesyfed

Kirsty Williams 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0300 200 7277
Ffacs 029 2089 8359

Ebost: Kirsty.Williams@assembly.wales

 
Swyddfa'r Etholaeth:

4 Porth Dwr
Aberhonddu
LD3 9AN

Ffôn 01874 625739

Ffacs 01874 620182

Gwe: www.kirstywilliams.org.uk

Maldwyn

Russell George
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0845 0105500

 
Swyddfa'r Etholaeth:

20 Stryd Fawr
Y Trallwng
Sir Drefaldwyn
SY21 7JP

Ffôn 01938 552315

E-bost: russell.george@hotmail.co.uk

Gwe: www.russellgeorge.com 

 

 

Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rebecca Evans
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0845 0105500

Simon Thomas
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0845 0105500

 

William Powell
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0845 0105500

 

Joyce Watson
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8614

Ebost: joyce.watson@wales.gov.uk 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu