1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Pwy yw Cynrychiolwyr Etholedig eraill yr ardal?

 

Aelodau Seneddol

Brycheiniog a Maesyfed

Jane Dodds 
Ty'r Cyffredin 
Llundain
SW1A 0AA

 

Maldwyn

Glyn Davies
Ty'r Cyffredin 
Llundain
SW1A 0AA

Ffôn: 020 7219 3806
Ebost: glyn.davies.mp@parliament.uk 

Swyddfa'r Etholaeth:

20 Stryd Fawr
Y Trallwng
Sir Drefaldwyn 
SY21 7JP

Ffôn 01938 552315
Ffacs 01938 552315

E-bost: contact@glyn-davies.co.uk

Gwe: www.glyn-davies.co.uk

 

Aelodau'r Cynulliad

Brycheiniog a Maesyfed

Kirsty Williams 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0300 200 7277
Ffacs 029 2089 8359

Ebost: Kirsty.Williams@assembly.wales

 
Swyddfa'r Etholaeth:

4 Porth Dwr
Aberhonddu
LD3 9AN

Ffôn 01874 625739

Ffacs 01874 620182

Gwe: www.kirstywilliams.org.uk

Maldwyn

Russell George
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0845 0105500

 
Swyddfa'r Etholaeth:

20 Stryd Fawr
Y Trallwng
Sir Drefaldwyn
SY21 7JP

Ffôn 01938 552315

E-bost: russell.george@hotmail.co.uk

Gwe: www.russellgeorge.com 

 

 

Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Neil Hamilton AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 7422
Ebost: Neil.Hamilton@assembly.wales

 

Helen Mary Jones AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565
Ebost: HelenMary.Jones@assembly.wales

 

Elenud Morgan AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 03002007310
Ebost: Eluned.Morgan@assembly.wales

 

Joyce Watson AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 7093
Ebost: Joyce.Watson@assembly.wales  

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu