SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pwy yw Cynrychiolwyr Etholedig eraill yr ardal?

 

Aelodau Seneddol

  • Brycheiniog a Maesyfed

Fay Jones 
Ty'r Cyffredin 
Llundain
SW1A 0AA

 

  • Maldwyn

Craig Williams
Ty'r Cyffredin 
Llundain
SW1A 0AA

 

Aelodau'r Cynulliad

  • Brycheiniog a Maesyfed

Kirsty Williams 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0300 200 7277
Ffacs 029 2089 8359

Ebost: Kirsty.Williams@assembly.wales

 
Swyddfa'r Etholaeth:

4 Porth Dwr
Aberhonddu
LD3 9AN

Ffôn 01874 625739

Ffacs 01874 620182

Gwe: www.kirstywilliams.org.uk

 

 

  • Maldwyn

Russell George
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0845 0105500

 
Swyddfa'r Etholaeth:

20 Stryd Fawr
Y Trallwng
Sir Drefaldwyn
SY21 7JP

Ffôn 01938 552315

E-bost: russell.george@hotmail.co.uk

Gwe: www.russellgeorge.com 

 

Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Neil Hamilton AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 7422
Ebost: Neil.Hamilton@assembly.wales

 

Helen Mary Jones AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565
Ebost: HelenMary.Jones@assembly.wales

 

Elenud Morgan AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 03002007310
Ebost: Eluned.Morgan@assembly.wales

 

Joyce Watson AM
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 7093
Ebost: Joyce.Watson@assembly.wales

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu