RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwneud cais am grant datblygu cymunedol

 

Diben y Grant Adfer Cymunedau yw helpu grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau gwirfoddol sy'n helpu pobl a chymunedau ym Mhowys i ymateb i heriau ac effaith y pandemig.  Y nod yw ail-godi a helpu sefydliadau ddatblygu cynlluniau a gweithgareddau hyblyg ac ymatebol i ddod yn gryfach ac yn ariannol gynaliadwy yn y dyfodol.

Cynigir hyd at 80% o grant ar gyfradd ymyrraeth ar gyfer gwariant cyfalaf a/neu refeniw.  Gall yr arian cyfatebol fod un ai'n gyfraniad ariannol neu amser staff / gwirfoddolwyr:

  • Hyd at £5,000  ar gyfer prosiectau bach - Rhaid sicrhau a chadw o leiaf 2 ddyfynbris ysgrifenedig.
  • Hyd at £10,000 ar gyfer prosiectau lleol sy'n ateb anghenion lleol - rhaid sicrhau o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol.  Rhaid i'r dyfynbrisiau fod yn seiliedig ar yr un manylion a'u gwerthuso ar sail cyfatebol.
  • Gallwn ystyried grant o hyd at £20,000 ond bydd y cyngor yn disgwyl i sefydliadau allu dangos yn glir y byddant yn gweithio dros ardal ddaearyddol ehangach ac y bydd amrywiaeth o bobl yn elwa o hwn.  - Rhaid cael o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol.  Rhaid i'r dyfynbrisiau fod yn seiliedig ar yr un manylion a'u gwerthuso ar sail cyfatebol.

 

Gallwn dderbyn ceisiadau am y Grant Adfer Cymunedau gan y canlynol:

  • Elusennau cofrestredig
  • Grwpiau Cymunedol
  • Mentrau cymdeithasol / nid-er-elw
  • Sefydliadau gwirfoddol
  • Cwmniau Budd Cymunedol
  • Sefydliadau Celf a Diwylliant
  • Cynghorau Tref neu Gymuned (sy'n gweithredu fel unig ymddiriedolwr ar ran Neuadd Bentref neu Gymuned neu gyfleuster cymunedol arall)

 

Bydd yr arian yn cael ei glustnodi ar sail y cyntaf i'r felin.  Ond mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i symud o sail y cyntaf i'r felin i broses fwy dewisol yn dibynnu ar y galw a'r arian sy'n weddill.

Gallwch ddarllen y canllawiau llawn ar gyfer y Grant Adfer Cymunedau yma.

Gwneud cais am Grant Adfer Cymunedau yma Ffurflen Gais: Grant Adfer Cymunedau

Am fwy o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â  communitydevelopment1@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827659.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu