Llyfrgell Llanwrtyd i ymestyn yr oriau agor o 1 Tachwedd

books
29 Hydref 2018 

booksMae tîm o wirfoddolwyr brwd yn Llyfrgell Llanwrtyd yn mynd i roi cynnig ar oriau agor gwahanol o ddydd Iau (1 Tachwedd) gan gynyddu nifer yr oriau y bydd y llyfrgell ar agor i gwsmeriaid.

Yr oriau newydd fydd:

·         Dydd Mawrth 10am - 1 pm, 3pm - 6 pm (oriau gwirfoddolwyr)

·         Dydd Mercher 10am - 1 pm (oriau gwirfoddolwyr)

·         Dydd Iau 10 am - 1 pm (oriau staff)

·         Dydd Sadwrn 10 am - 12 hanner dydd (oriau staff)

Mae'r llyfrgell yn cynnig dewis eang o lyfrau Cymraeg a Saesneg i ddarllenwyr o bob oed, gan gynnwys llyfrau print bras.  Hefyd mae yna gyfrifiaduron a wi-fi er defnydd y cyhoedd, cyfleusterau argraffu a chyfle i ddefnyddio rhai adnoddau electronig gwych megis Ancestry.com a chylchgronau academaidd 'Access to Research'.  Gallwch hefyd dalu biliau'r cyngor gyda cherdyn credyd neu ddebyd a chael clywed mwy am wasanaethau'r cyngor.

Dywedodd Kay Thomas, Prif Lyfrgellydd Cyngor Sir Powys: "Mae'n hyfryd gweld cymuned yn gwerthfawrogi gymaint o'i adnoddau fel Llanwrtyd.  Rwy'n edmygu'n fawr yr holl waith y mae'r gwirfoddolwyr yn ei wneud i roi cynnig ar amrywio'r oriau agor fel sydd orau i'r trigolion, gan sicrhau fod cynifer â phosibl yn gallu elwa o'r llyfrgell.  Da iawn pobl Llanwrtyd."

Ychwanegodd: "Mae pob croeso i wirfoddolwyr newydd  ymuno â thîm bychan a hwyliog yn y llyfrgell.   Os allwch chi sbario awr neu ddwy i lanhau'r llyfrgell neu ei agor i'r cyhoedd, holwch am ffurflen wirfoddoli o'r llyfrgell er mwyn gweld sut allwch chi helpu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu