Cyngor Credyd Cynhwysol

30 Hydref 2018 

Un taliad misol yw Credyd Cyffredinol ac mae'n dwyn ynghyd y budd-daliadau presennol canlynol:

• Budd-dal Tai
• Credyd Treth Plant
• Cymhorthdal Incwm
• Credyd Treth Gwaith
• Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm

Fe'i cyflwynwyd ym Mhowys ar 10 Hydref ac o hyn ymlaen bydd pob cais newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol, gyda rhai eithriadau. Os ydych eisoes yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau hyn, byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r system newydd yn fuan.

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol ac mae'n cynnwys unrhyw fudd-dal tai y gallech fod â hawl iddo - sy'n golygu bod yn rhaid i chi dalu'ch landlord eich hunan.  Os byddai'n well gennych i gael eich taliadau rhent wedi'u talu'n uniongyrchol, rhaid i chi ofyn i hyn ddigwydd.  Cofiwch os nad ydych yn talu eich rhent gallech golli eich cartref.

Mae help ar gael os nad ydych yn sir sut bydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi neu os ydych chi'n cael anawsterau wrth wneud cais, i ddeall eich taliadau newydd neu os ydych am i'ch rhent gael ei dalu'n uniongyrchol i'ch landlord.

Dyma rai ohonynt.

Cyngor Sir Powys:  * wrteam@powys.gov.uk ( 01597 827462

https://cwsmer.powys.gov.uk/article/4800/Sut-mae-budd-daliadaun-newid

Gwasanaeth Cyngor Ariannol: ( 0800 138 7777 https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/universal-credit

Cyngor ar Bopeth: ( 0345 6018421 http://www.powyscitizensadvice.org.uk/

Gwybodaeth a gyhoeddwyd ar ran hyrwyddwr gwrth-dlodi Powys, y Cynghorydd Joy Jones

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu