SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys yn dod i frig y cynghrair arbed carbon ailgylchu unwaith eto

Image of the recycling trophy presentation
30 Hydref 2018 

Image of the recycling trophy presentation

Mae Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr o bwys unwaith eto am fod yr ailgylchydd gorau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon o ran allyriadau nwyon ty gwydr a arbedwyd trwy ei ymdrechion.

Derbyniodd y cyngor tlws Mynegai Carbon Ailgylchu Eunomia am yr ail flwyddyn yn olynol ar ôl iddo gyrraedd brig y cynghrair mynegai carbon am gyflawni arbediad carbon o 118 cilogram y pen yn 2016/17.

Mae'r Mynegai Carbon Ailgylchu yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2018 ac mae'n dangos bod cynlluniau ailgylchu gan gynghorau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn arbed allyriadau CO2 sy'n gyfwerth â berwi'r tegell ar gyfer 285 biliwn o gwpanau o de.

Mae'r mynegai blynyddol yn defnyddio'r data gwastraff diweddaraf i gyfrifo faint o allyriadau CO2 y mae pob awdurdod lleol yn arbed yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon trwy eu casgliadau ailgylchu

Wrth dderbyn y tlws ar ran y cyngor, dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae'n gyflawniad gwych i fod y cyngor sydd ar y blaen o ran arbed carbon am ein hymdrechion ailgylchu yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon am yr ail flynedd yn olynol.

"Rydyn ni'n falch iawn o'r hyn y mae trigolion lleol wedi eu gwneud i'n helpu i gyflawni hyn a hoffwn ddiolch iddynt am eu hymdrechion i ddod â ni i'r brig unwaith eto, ni allem fod wedi ei wneud hebddynt.

"Mae'r canlyniad yn dangos bod yr ymdrech y mae trigolion a'n staff yn ei wneud i wahanu gwastraff yn talu ar ei ganfed i gynhyrchu arbedion carbon."

Dywedodd Prif Ymgynghorydd Eunomia, Peter Jones, a gyflwynodd y tlws i Gyngor Powys:  "Hoffwn longyfarch Cyngor Sir Powys am eu perfformiad ailgylchu gwych. Mae'n bwysig cofio'r rôl y mae ailgylchu'n ei chwarae wrth leihau ein heffaith amgylcheddol.

"Mae gwneud y mwyaf o'r deunyddiau sy'n cael eu hailgylchu yw un o'r ffyrdd hawsaf i bobl gyfrannu at leihau allyriadau nwyon ty gwydr yn y DU, ac mae'n bwysig cael mesur i helpu esbonio'r manteision hynny, ac amlygu'r deunyddiau sy'n gwneud y gwahaniaeth fwyaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu