1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Treth y Cyngor - pan mae oedolyn wedi marw

Rydyn ni'n deall pa mor anodd yw hi pan fyddwch mewn profedigaeth. Mae angen i ni wybod pan fydd oedolyn ar eich aelwyd wedi marw, er mwyn i ni wneud yn siwr nad ydych yn talu ond y swm cywir o Dreth y Cyngor a dim rhagor.

Mae'n rhaid i chi hefyd  gofrestru'r farwolaeth ar wahan. 

Pan fydd oedolyn wedi marw a rhywun yn dal i fyw yn yr eiddo, mae angen i ni wybod pwy sydd wedi marw, a phwy sy'n delio â'r ystad. Mae angen i ni hefyd wybod yn enw pwy fydd biliau Treth y Cyngor o hynny allan.

Os mai un oedolyn yn unig sy'n dal i fyw yn y cartref, mae'n bosibl y bydd yn gymwys i gael gostyngiad unigolyn sengl.

Hawlio gostyngiad unigolyn sengl Council Tax: Single Person Discount Claim form

I sicrhau eich bod yn parhau i dalu'r swm cywir o Dreth y Cyngor a dim rhagor:

Gwiriwch ostyngiadau Treth y Cyngor

Tell Council Tax when an adult has died here Council Tax - when an adult has died form

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu