Bardd lleol yn llunio arysgrif ar gyfer datblygiad diwylliannol yn Aberhonddu

Image of the inscription at Y Gaer

30 Hydref 2018

Image of the inscription at Y Gaer

Mae awdur o Aberhonddu yn gweld ei eiriau'n cael eu hanfarwoli ar garreg fel rhan o ddatblygiad y Gaer yn y dref.

Bellach mae crefftwyr yn rhoi ffurf, lliw a llun i gyfansoddiad Christopher Meredith ar waliau cyntedd yr adeilad. Wrth i'r gwaith fynd rhagddo gellir gweld rhannau o'r arysgrif o'r tu allan i'r safle adeiladu erbyn hyn.

Fel rhan o'r prosiect mae Amgueddfa Sir Frycheiniog, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, yn cael ei adnewyddu. Mae strwythur cyfoes ac eiconig newydd sydd wedi'i orchuddio gyda gwydr, dur a cherrig yn cael ei ychwanegu at yr adeilad. Bydd y rhan newydd yn gartref i lyfrgell y dref yn ogystal ag ystafelloedd addysg a chymunedol, caffi a mannau oriel.

Dywedodd Christopher: "Roeddwn wrth fy modd pan ofynnodd Ymddiriedolaeth y Celfyddydau Sir Frycheiniog i mi gyfansoddi prif arysgrif y mur yn Gymraeg a Saesneg i'r Gaer. Rwy'n ei ystyried yn fraint ac roedd yn her ddychrynllyd hefyd. Mae'r lle'r cyntedd yn gymhleth gan ei bod yn ymestyn tu allan a thu fewn trwy waliau gwydr yr atriwm."

"Mae geiriau cyhoeddus fel y rhain yn gweithio gorau os ydyn nhw'n cael effaith syth, ac yna grym parhaus sy'n atseinio ac yn tyfu yn y cof. Rwyf wedi ceisio cyfansoddi llinyn o eiriau sy'n uno, geiriau sy'n urddasol ond ar yr un pryd sy'n wahoddiad i bawb. Mae'n galw ar bobl i ddod i mewn a dwyn bywyd i'r adeilad a'i waith."

Dyma eiriau'r arysgrif: 'Mewn llên a llun mae bydoedd ynghwsg: dewch a dihunwch fyd'. Mae wedi ei chyfieithu yn Saesneg fel a ganlyn: 'In each book, all art, worlds lie asleep: come wake a world'.

Cyfarwyddyd Christopher oedd ysgrifennu un stribed hir o eiriau di-dor, sy'n dechrau o'r tu allan i'r adeilad ar Rodfa'r Capten, gan ymdroelli i mewn trwy'r cyntedd gwydr ac allan i Heol Morgannwg. Roedd rhaid i'r arysgrif fod mewn dwy iaith. Rhoddwyd uchafswm o 121 llythyren (llythrennau a bylchau) i Chris ar gyfer ei ddatganiad, ac, er mwyn i bawb gael gwybod, mae'r darn yn 120 llythyren o hyd.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Bellach rydym wedi cyrraedd cyfnod hynod o gyffrous wrth i ni ddechrau gweld siâp yr adeilad ac mae arysgrif Christopher yn rhan bwysig ohono."

"Pan fydd y Gaer yn agor y flwyddyn nesaf, rwy'n sir bydd y datblygiad yn denu mwy o ymwelwyr i'r dref. Bydd hyn yn ei dro'n rhoi hwb pwysig i'r economi leol," meddai'r Cynghorydd Harris.

Dywedodd Lucy Bevan, Rheolwr Prosiect y Gaer: "Mae trawsgrifiad Chris yn crynhoi uchelgais creadigol mawr y Gaer mewn ychydig o eiriau. Mae'r ffaith y bydd y geiriau'n cael eu harddangos yn eglur yng nghalon cyntedd yr adeilad yn datgan ein gweledigaeth yn amlwg a thrawiadol. Rydym yn hynod o falch bod barddoniaeth Chris wedi dod yn rhan annatod mewn lle eiconig i gymuned Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu