NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Canfod barn pobl ar wasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

Image of some green waste

31 Hydref 2018

Image of some green waste

Bydd y Cyngor Sir yn gofyn i aelwydydd ym Mhowys fynegi barn ar sut y dylent weithredu gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd ar draws y sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu lansio gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd newydd i drigolion y flwyddyn nesaf. Maen nhw'n awyddus i glywed barn trigolion ar sut y gellid rhoi'r gwasanaeth ar waith.

Bydd ymgynghoriad mis o hyd yn dechrau ddydd Iau, 1 Tachwedd gyda'r cyngor yn edrych i weld faint o ddiddordeb sydd mewn cymunedau yn y gwasanaeth newydd hwn. Bydd yr ymgynghoriad yn gofyn i bobl leisio barn ar ba mor aml y dylai'r cyngor gasglu gwastraff, mathau o flychau i'w defnyddio, y gost a'r dewisiadau talu sydd orau gan drigolion.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd o'r ardd yn debyg i'r casgliadau o ymyl y ffordd mae aelwydydd yn cael ar hyn o bryd ar gyfer gwydr, plastig a phapur, ond byddai rhaid talu am y gwasanaeth newydd hwn. Byddem yn mynd â gwastraff organig o'r ardd fel dail, toriadau o wrychoedd a gwair ar eich cyfer chi.

"Mae casgliadau gwastraff o'r ardd yn boblogaidd mewn llawer o ardaloedd eraill. Trwy'r rhain gall trigolion ailgylchu'n hawdd heb orfod defnyddio eu cerbydau eu hunain i gludo'r gwastraff gwyrdd.

"Byddem yn annog trigolion i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma fel y gall eu barn helpu i lywio sut rydym yn gweithredu'r gwasanaeth."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ewch i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud. Gall unrhyw un nad oes ganddynt gysylltiad ar-lein gael copi papur o'u llyfrgell leol.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Sul, 2 Rhagfyr 2018.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu