1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Canfod barn pobl ar wasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

Image cynrychioli Canfod barn pobl ar wasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

31 Hydref 2018

Image of some green waste

Bydd y Cyngor Sir yn gofyn i aelwydydd ym Mhowys fynegi barn ar sut y dylent weithredu gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd ar draws y sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu lansio gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd newydd i drigolion y flwyddyn nesaf. Maen nhw'n awyddus i glywed barn trigolion ar sut y gellid rhoi'r gwasanaeth ar waith.

Bydd ymgynghoriad mis o hyd yn dechrau ddydd Iau, 1 Tachwedd gyda'r cyngor yn edrych i weld faint o ddiddordeb sydd mewn cymunedau yn y gwasanaeth newydd hwn. Bydd yr ymgynghoriad yn gofyn i bobl leisio barn ar ba mor aml y dylai'r cyngor gasglu gwastraff, mathau o flychau i'w defnyddio, y gost a'r dewisiadau talu sydd orau gan drigolion.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd o'r ardd yn debyg i'r casgliadau o ymyl y ffordd mae aelwydydd yn cael ar hyn o bryd ar gyfer gwydr, plastig a phapur, ond byddai rhaid talu am y gwasanaeth newydd hwn. Byddem yn mynd â gwastraff organig o'r ardd fel dail, toriadau o wrychoedd a gwair ar eich cyfer chi.

"Mae casgliadau gwastraff o'r ardd yn boblogaidd mewn llawer o ardaloedd eraill. Trwy'r rhain gall trigolion ailgylchu'n hawdd heb orfod defnyddio eu cerbydau eu hunain i gludo'r gwastraff gwyrdd.

"Byddem yn annog trigolion i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma fel y gall eu barn helpu i lywio sut rydym yn gweithredu'r gwasanaeth."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ewch i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud. Gall unrhyw un nad oes ganddynt gysylltiad ar-lein gael copi papur o'u llyfrgell leol.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Sul, 2 Rhagfyr 2018.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu