SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Penaethiaid Safonau Masnach Cymru'n rhoi rhybudd am lensys cyffwrdd dim pwer

Image of a Halloween contact lens

31 Hydref 2018

Image of a Halloween contact lens

Yn dilyn honiadau o anafiadau difrifol i lygaid o ddefnyddio lensys cyffwrdd dim pwer, mae'r cyngor am rybuddio'r cyhoedd rhag gwisgo lensys cyffwrdd dim pwer ar thema calan gaeaf.

Yn 2016, fe wnaeth swyddogion Safonau Masnach erlyn dau fusnes yng Nghaerdydd oedd yn gwerthu lensys cyffwrdd dim pwer.  Deilliodd yr erlyniad hwn yn dilyn cwyn gan aelod o'r cyhoedd a oedd wedi prynu'r cynnyrch ar gyfer parti Calan Gaeaf a chael haint difrifol ar y llygaid a oedd angen triniaeth yn yr ysbyty.  Yn 2017 cynhaliodd Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir arolwg pellach a oedd yn dangos fod y cynnyrch hwn yn dal i gael ei werthu ac yn achosi anafiadau difrifol i lygaid.

Yn ôl y gyfraith, dim ond dan oruchwyliaeth ymarferydd meddygol cofrestredig, optometrydd cofrestredig neu optegydd cyflenwi cofrestredig y gellir gwerthu lensys cyffwrdd, a dylai fod ar y safle i oruchwylio gwerthu'r fath nwyddau.

Eleni, cynhaliodd Swyddogion Safonau Masnach ledled Cymru arolwg cydgysylltiedig a drefnwyd gan Benaethiaid Safonau Masnach Cymru, gyda deunaw o awdurdodau lleol yn cymryd rhan yn yr arolwg.  Gwelwyd fod 77 o siopau'n gwerthu lensys cyffwrdd dim pwer.  Rhoddwyd gwybod i'r siopau hyn o flaen llaw i beidio gwerthu'r cynnyrch oni bai fod ymarferydd meddygol cofrestredig, optometrydd cofrestredig neu optegydd cyflenwi cofrestredig yn bresennol i oruchwylio'r gwaith.  Hefyd, dosbarthwyd taflen arweiniad gan y Cyngor Optegol Cyffredinol.

Cynhaliwyd 71 o brofion prynu o'r siopau hyn gyda phedwar yn gwerthu heb yr oruchwyliaeth angenrheidiol.  Yn yr achosion hynny, cyflwynodd Swyddogion Safonau Masnach rybuddion diogelwch dan Reoliadau (Diogelwch) Cynnyrch Cyffredinol 2005 yn gwahardd gwerthu'r cynnyrch heb oruchwyliaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Penaethiaid Safonau Masnach Cymru: "Er mwyn atal y posibilrwydd o anaf difrifol, y cyngor yw i brynu lensys cyffwrdd dim pwer ar thema Calan Gaeaf gan ymarferydd meddygol cofrestredig, optometrydd cofrestredig neu optegydd cyflenwi cofrestredig (a rhaid iddo fod yn bresennol ar y safle i oruchwylio hynny).

"Byddwn yn rhannu canlyniadau'r arolwg hwn gyda'n cydweithwyr ar draws y DU.  Mae'n galonogol fod gymaint o siopau wedi cadw at y cyngor ac wedi diogelu aelodau'r cyhoedd yng Nghymru rhag unrhyw niwed.   Byddwn yn parhau i fonitro siopau o'r fath yng Nghymru a bydd unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio'n arwain at gymryd camau pellach."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu