Gwaith Adeiladu sydd wedi'i eithrio o'r rheoliadau adeiladu

Mae rhai mathau o waith adeiladu wedi'u heithrio o'r rheoliadau adeiladu. Mae rhestr o'r rhain i'w gweld isod. Os nad ydych yn siwr a yw'r Rheoliadau Adeiladu'n berthnasol ai peidio, cysylltwch â'r adran Rheoli Adeiladu.

Sylwch: Mae'n bosibl y byddwch yn dal i orfod cael caniatâd cynllunio ar gyfer  strwythurau sydd wedi'u heithrio o ofynion y Rheoliadau Adeiladu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu