Cyhoeddi dyddiadau casglu sbwriel a deunydd ailgylchu dros y Nadolig

recycling lorry

5 Tachwedd 2018

recycling lorry

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd dyddiadau casglu sbwriel a deunydd ailgylchu gan aelwydydd a busnesau Powys yn hwyrach na'r arfer dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Bydd sbwriel a gwastraff ailgylchu'n cael eu casglu deuddydd yn hwyrach yn ystod wythnos y Nadolig ac yna ddiwrnod yn hwyrach yn ystod y Flwyddyn Newydd.

Byddwn yn casglu fel arfer ar Noswyl Nadolig (Dydd Llun 24 Rhagfyr) a Nos Galan (dydd Llun 31 Rhagfyr).

Diwrnod casglu arferol / Diwrnod casglu fydd:

Dydd Mawrth, 25 Rhagfyr (Dydd Nadolig) / Dydd Iau 27 Rhagfyr
Dydd Mercher 26 Rhagfyr (Gwyl San Steffan) / Dydd Gwener 28 Rhagfyr
Dydd Iau 27 Rhagfyr / Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr
Dydd Gwener 28 Rhagfyr / Dydd Sul 30 Rhagfyr

Dydd Mawrth 1 Ionawr (Dydd Calan) / Dydd Mercher 2 Ionawr
Dydd Mercher 2 Ionawr / Dydd Iau 3 Ionawr
Dydd Iau 3 Ionawr /  Dydd Gwener 4 Ionawr
Dydd Gwener 4 Ionawr / Dydd Sadwrn 5 Ionawr

Mae Cyngor Sir Powys hefyd yn annog aelwydydd i arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu gymaint o'u gwastraff â phosibl.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae'r Nadolig yn un o gyfnodau hapusaf y flwyddyn, ond mae hefyd yn creu llawer o wastraff.  Mae'n bwysig fod aelwydydd yn ailgylchu gymaint â phosibl dros y cyfnod hwn er mwyn arbed lle yn eu biniau duon neu sachau porffor.

"Trwy ailgylchu eich gwastraff lle'n bosibl, gallwn dorri ar faint o wastraff sy'n cyrraedd y safleoedd tirlenwi a hefyd ceisio cadw at dargedau ailgylchu llym Llywodraeth Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu