SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Joyce Thomas - Hyrwyddwr Tenantiaid

Image of Joyce Thomas

6 Tachwedd 2018

Image of Joyce Thomas

Gyda thristwch mawr y cyhoeddodd Cyngor Sir Powys farwolaeth sydyn Cadeirydd y Panel Craffu Tenantiaid, Joyce Thomas.

Bu Joyce yn denant i Gyngor Sir Powys ers bron i 17 mlynedd ac yn cynrychioli tenantiaid am 12 mlynedd, yn gyntaf fel Cadeirydd Cymdeithas Tenantiaid a Thrigolion Penrhos ac yn fwy diweddar fel Cadeirydd yr hen Fforwm Cyswllt Tenantiaid a'i olynydd, y Panel Craffu Tenantiaid.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod o'r Cabinet ar faterion Tai: "Roedd Joyce yn gweithio'n ddiflino ar ran holl denantiaid cyngor Powys, yn eiriolwr ar eu rhan un ai'n unigol neu fel grwp i swyddogion a chynghorwyr, gan sicrhau llais i denantiaid pan roedd y gwasanaeth tai'n llunio polisïau a phrosesau.

"Roedd Joyce yn wraig garedig a mawr ei gofal gyda chalon gynnes a bob amser yn barod i sgwrsio â thenantiaid.  Hefyd, roedd ganddi'r sgiliau i weithio gyda swyddogion a chynghorwyr.  Rwy'n gwybod y bydd colli Joyce yn ergyd mawr i'w theulu, yn ogystal â swyddogion ac aelodau'r cyngor sydd wedi colli ffrind a hyrwyddwr cymunedol go iawn.

"Ar ran Cyngor Sir Powys, hoffwn gydymdeimlo'n ddwys â theulu Joyce a'i holl ffrindiau ar eu colled trist."

Dywedodd y Cynghorydd Huw Williams, Cynghorydd ar ran ward Ystradgynlais: "Rydym wedi colli eiriolwr, hyrwyddwr ac ymgyrchydd ar ran tenantiaid Powys.  Roedd Joyce wedi trwytho ym materion cymunedol lleol ers nifer fawr o flynyddoedd, ac roedd y Fforwm Cyswllt Tenantiaid yn destun i'r gwaith hwnnw.

"Byddwn yn gweld eisiau ei brwdfrydedd, ymrwymiad a'i chryfder, a bydd yn anodd ei dilyn.  Roedd yn gyfaill i mi ac rwy'n cydymdeimlo'n fawr â'r teulu a'i ffrindiau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu