Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Themâu

Ystadegau yn seiliedig ar themâu megis Iechyd, Cyfraddau troseddu a Phoblogaeth.

On this page:
Diogelwch a Chyfiawnder
Economi
Yr Amgylchedd
Iechyd a Gofal
Tai
Poblogaeth
Cymdeithasol
Twristaeth
Gwaith
Addysg a Hyfforddiant

 

Diogelwch a Chyfiawnder

 

Economi

 

Yr Amgylchedd

 

Iechyd a Gofal

Gallwch weld yr Ystadegau Gwladol diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016/7 a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar  wefan Llywodraeth Cymru.

Pwyntiau allweddol

  • Oedolion a ddywedodd iddynt fwyta pum darn o ffrwythau a llysiau neu fwy'r diwrnod cynt - 30% (Cymru 24%)
  • Oedolion sy'n ordew - 19% (Cymru 23%)
  • Oedolion a ddywedodd eu bod yn ysmygu ar hyn o bryd - 18% (Cymru 19%)
  • Oedolion a ddywedodd eu bod yn defnyddio e-sigaret - 5% (Cymru 7%)
  • Oedolion a ddywedodd eu bod yn yfed dros 14 uned o alcohol yr wythnos - 18% (Cymru 20%)
  • Oedolion a ddywedodd eu bod yn cael eu trin am anhwylder meddwl - 5% (Cymru 8%)
  • Oedolion a ddywedodd eu bod yn cael eu trin am anhwylderau anadlol - 8% (Cymru 8%)
  • Oedolion sydd â 2 neu ragor o salwch tymor hir - 14% (Cymru 14%)
  • Cyfartaledd sgôr oedolion Powys wrth hunanasesu iechyd meddwl (0 yw'r gwaethaf, a 100 yw'r gorau) - 52.3 (Cymru 20.9) 

Iechyd Meddwl

 

Tai

Rhent yn y Sector Preifat

Mae Swyddogion Rhent Cymru yn monitro'r rhent sy'n cael ei dalu yn y sector rhenti preifat ar sail flynyddol.  Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i asesu lefelau rhent cyfartalog o fewn y farchnad rhenti preifat yng Nghymru. 

Sipsiwn a Theithwyr

Bob yn ail flwyddyn, bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi ystadegau'n dangos nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr sydd yng Nghymru.

Mae'r adroddiad diweddaraf i'w weld isod: 

Rhagamcanion

Tai wedi'u Cwblhau

 

Poblogaeth

 

Cymdeithason

Cyfrifiad Plant mewn Angen

Cyfrifiad Plant mewn Angen Cymru

Mynegai Amddifadedd Llusog Cymru

Iaith Gymraeg

 

 

Twristaeth

 

Gwaith

 

Addysg a Hyfforddiant

 

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu