HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Gwybodaeth Fanwl am y Cyfrifiad

yw ardaloedd daearyddol llai, sydd yn nodweddiadol gyda 1,600 o bobl a 670 o eiddo.
ardal ddaearyddol llawer mwy eang, sy'n cynnwys nifer o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is. Yn nodweddiadol, bydd yna 7,800 o bobl a 2,000 o aelwydydd ynddynt a byddant o fewn ffiniau Awdurdodau Lleol.
Mae'r data a gesglir hefyd yn cael ei ddadansoddi gan Adrannau Etholiadol, fodd bynnag mae'r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn faint llawer mwy unffurf sy'n golygu bod modd gwneud cymariaethau mwy ystyrlon.
Mae'r data a gesglir hefyd yn cael ei ddadansoddi gan Gynghorau Cymuned, fodd bynnag mae'r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn faint llawer mwy unffurf sy'n golygu bod modd gwneud cymariaethau mwy ystyrlon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu