SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Strategaeth Ddigartrefedd Cyngor Sir Powys

Dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae angen i awdurdodau lleol Cymru gyhoeddi Strategaeth Ddigartrefedd i'w hardal.

Ers 2017, mae gwaith wedi'i wneud ar adolygu gwasanaethau digartrefedd y cyngor, a gallwch lwytho copi o'r adolygiad hwn o'r dudalen hon.

Cytunodd pedwar awdurdod lleol Dyfed Powys (Powys, Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro) i lunio Strategaeth ranbarthol gyffredinol, a gallwch hefyd lwytho'r ddogfen hon o'r dudalen hon.

Mae pob un o awdurdodau lleol Dyfed Powys wedi datblygu eu cynllun gweithredu eu hunain i ymateb i flaenoriaethau yn eu hardaloedd eu hunain.  Gallwch lwytho cynllun gweithredu Cyngor Sir Powys o'r dudalen hon.  Mae'r cynllun gweithredu'n ddogfen fyw a bydd yn newid wrth i swyddogion a phartneriaid weithio drwy'r cynllun.

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu