SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sefyll yn erbyn Cam-drin Domestig

Image of the white ribbon display

12 Tachwedd 2018

Image of the white ribbon display

Rhowch eich addewid i gefnogi dod â thrais yn erbyn merched i ben a darganfod rhagor am wasanaethau cymorth lleol ar gyfer cam-drin yn y cartref mewn llyfrgell yn agos atoch chi.

Bydd y Diwrnod Rhuban Gwyn a'r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod ar y 25ain o Dachwedd. Eleni i gefnogi'r ymgyrch, bydd arddangosfa yn tynnu sylw at y gwaith sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â cham-drin yn y cartref a gwasanaethau cymorth lleol, ynghyd â rhubanau gwyn a bydd y llyfr addewidion yn teithio llyfrgelloedd y sir dros y misoedd nesaf.

• Llanfyllin o ddydd Mawrth 13 Tachwedd
• Machynlleth o ddydd Mawrth 20 Tachwedd
• Llanidloes o ddydd Mawrth 27 Tachwedd
• Llandrindod o ddydd Mawrth 4 Rhagfyr
• Llanandras o ddydd Mawrth 18 Rhagfyr
• Tref-y-clawdd o ddydd Mawrth 8 Ionawr
• Y Drenewydd o ddydd Mawrth 15 Ionawr
• Aberhonddu o ddydd Llun 28 Ionawr
• Ystradgynlais o ddydd Llun 4 Chwefror

Bydd yr arddangosfeydd ar gael yn ystod oriau agor llyfrgelloedd.  Mae'r amseroedd agor i'w gweld yma https://cwsmer.powys.gov.uk/article/2871/Dod-o-hyd-ir-llyfrgell-agosaf 
 
Dywedodd y Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Oedolion Cyngor Sir Powys: "Fel awdurdod Rhuban Gwyn ry'n ni'n falch iawn o gefnogi'r ymgyrch eleni.  Fel rhan o'r arddangosfa bydd cyfle i bobl gasglu rhuban gwyn ac i addo peidio byth â gwneud, esgusodi neu aros yn ddistaw am drais dynion yn erbyn merched.

"Dangosodd yr arolwg troseddau cenedlaethol diwethaf bod dros 1 mewn 4 o ferched a bron i 1 mewn 6 o ddynion yn cael eu heffeithio rhyw bryd yn eu bywydau gan gam-drin yn y cartref.  Gall dynion, yn ogystal â merched, bod yn ddioddefwyr, ac mae hefyd yn effeithio ar berthnasoedd o'r un rhyw."

"Byddwn yn eich annog i fynd i'ch llyfrgell i ddarganfod rhagor ac i ddangos eich cefnogaeth i'r rheiny sydd wedi dioddef ac i addo i sefyll yn erbyn cam-drin a thrais yn y cartref o bob math."

Nod y Ddeddf Trais yn erbyn Merched, Cam-drin yn y Cartref a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yw helpu herio agweddau'r cyhoedd, gwella sut yr ydym yn cefnogi'r rhai sy'n goroesi a hyfforddi'r rheiny sy'n gweithio i'r cyngor i ddeall beth yw cam-drin yn y cartref a rheolaeth drwy orfodaeth a gwybod sut i godi pryderon.

Mae'r sefydliadau sy'n cymryd rhan yn cynnwys Cyngor Sir Powys, Heddlu Dyfed Powys,  Calan DVS, Canolfan Argyfwng Teuluol Sir Drefaldwyn a Chymorth i Fenywod Cymru (cynllun llysgenhado "gofyn i mi").

I ddarganfod rhagor am sut i gael help gyda cham-drin yn y cartref ewch i www.powys.gov.uk/da neu ffoniwch rhif Llinell Gymorth am Ddim 'Live Fear' 0808 80 10 800

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu