SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Blwyddyn i fynd ar gyfer grantiau cofebion Rhyfel

Image of the clock tower in Rhayader

12 Tachwedd 2018

Image of the clock tower in Rhayader

Mae gan gymunedau ym Mhowys flwyddyn i wneud cais am grantiau i geisio diogelu cofebion Rhyfel Byd Cyntaf i'r dyfodol.

Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yn cynnig grantiau i drwsio, adfer neu ddiogelu cofebion Rhyfel Byd Cyntaf y sir, ac mae blwyddyn i fynd tan ddiwedd y prosiect.

Uchafswm y grant sydd ar gael am waith i drwsio un gofeb yw £5,000 a hyd at £200 i wella'r amgylchedd o gwmpas megis ffensys, gatiau neu oleuadau.  Bydd grantiau'r prosiect yn gallu talu am hyd at 90% o gostau'r gwaith.

Bydd unrhyw fath o gofebion y Rhyfel Byd Cyntaf yn gymwys, gan gynnwys obelisgau cerrig, ffenestri gwydr lliw, placiau, cerfluniau neu neuaddau.  Gallwn hefyd roi grantiau i gofebion Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cynnwys manylion rhyfeloedd eraill.  Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais am y grant.

Mae'r grantiau trwsio'n cael eu rhannu ar sail y cyntaf i'r felin, felly'r peth doeth yw cyflwyno cais mor fuan â phosibl.

Cafodd rhai cofebion eu gorffen mewn da bryd cyn Sul y Cofio, gan gynnwys Twr Cloc Rhaeadr, Gatiau Coffa'r Drenewydd a Chofeb Tref Crughywel.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion Adfywio a Chynllunio: "Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yn arwydd o'n parch i'r unigolion hynny a aeth o Bowys a gwneud yr aberth eithaf.

"Mae'r cofebion hyn yn rhan annatod o'n trefi, pentrefi a chymunedau ac yn ganolbwynt i'r cofio.  Gyda'r nawdd hyn, mae'n gyfle i Bowys gofio a sicrhau fod y cofebion hyn yn cael eu diogelu a'u cadw er cenedlaethau'r dyfodol."

Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Powys, yn coffau canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.  Fe'i ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Trwy law'r prosiect, mae hefyd yn bosibl cael nawdd ar gyfer hyfforddiant cymunedol, megis sut i ymchwilio i'r enwau sydd ar gofebion rhyfel neu sut i greu gwefan i gofnodi enwau ar gofebion rhyfel.  Mae'r prosiect hefyd yn helpu cymunedau i ddatblygu llwybrau cerdded treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn hwyluso digwyddiadau cymunedol sy'n gysylltiedig â'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Am ragor o wybodaeth am Brosiect Cofebion Rhyfel Powys, cysylltwch â Catherine Pugh, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys ar warmemorials@powys.gov.uk. Mae'r wefan yn cynnwys mwy o wybodaeth, gan gynnwys astudiaethau achos www.powyswarmemorials.co.uk/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu