SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Proses archwilio rheoliadau adeiladu

Mae sicrhau bod y gwaith adeiladu ar y safle yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu a deddfwriaeth gysylltiedig yn rhan hanfodol o waith Rheoli Adeiladu.

Mae'n hanfodol fod ymgeiswyr a chontractwyr yn rhoi gwybod i ni pryd y bydd y gwaith yn dechrau, er mwyn i'r Arolygydd drefnu eu cyfarfod ar y safle..

Mae'r prif gamau ar gyfer archwilio wedi'u trefnu fel a ganlyn:

  1. Dechrau'r gwaith
  2. Cloddio ar gyfer y seiliau
  3. Cwrs atal lleithder
  4. Draeniau cyn eu gorchuddio
  5. Rhoi prawf ar y draeniau
  6. Adeiladwaith lloriau a thoeau
  7. Archwiliad pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau

Mae'n hanfodol fod Arolygydd yn cynnal archwiliad cwblhau, er mwyn gallu darparu Tystysgrif Cwblhau. Dylech gadw hon gyda gweithredoedd yr eiddo, i gyfeirio ati yn y dyfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu