SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rheoliadau Adeiladu - gwaith trydanol

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw waith trydanol yn eich cartref un ai yn cael ei wneud gan drydanwr cymwys sydd wedi cofrestru ar gynllun, neu'n cael ei archwilio gan un.

 

 

Mae ein tim rheoli adeiladu yma i'ch helpu chi.  I fod yn ddiogel, siaradwch a ni cyn cychwyn ar eich prosiect.  

 

Under Dan Ran P rheoliadau adeiladu, dylai unrhyw waith DIY a thrydanol sy'n cael ei wneud gan fasnachwyr di-gofrestredig gael ei wirio a'i dystio.  Fel perchennog yr eiddo, chi sy'n gyfrifol yn y pen draw am sicrhau bod gwaith trydanol yn cydymffurfio â'r rheolau.

Nid yw'r rheoliadau'n eich atal chi rhag gwneud eich gwaith eich hun na defnyddio crefftwr digofrestredig, ond bydd rhaid i chi wneud Cais Rheoliadau Adeiladu  neu gael aelod o gynllun personau cymwys trydanol  i wirio'r gwaith a chyhoeddi'r hysbysiad a thystysgrif.

 

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu