SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adeiladu ger neu dros garthffosydd cyhoeddus

Mewn achosion lle bydd adeiladu, ymestyn neu atgyfnerthu adeilad yn golygu adeiladu dros neu o fewn 3 metr o garthffos a ddangosir ar fap carthffosydd, rhaid cyflwyno Cais Llawn.

Dylai'r cais o Gynlluniau Llawn gynnwys manylion y camau a gymerwyd i ddiogelu'r garthffos.

Bydd rhaid i chi hefyd ddod i gytundeb o'r enw 'cytundeb adeilad drosodd' gyda Dwr Cymru neu Hafren Trent cyn dechrau ar y gwaith.

(Cyfeiriwch at reol 12(5) Rheoliadau Adeiladu 2010 a gofynion H4 Atodlen 1, Rheoliadau Adeiladu).

Trosglwyddo Carthffos Breifat

O 1 Hydref 2011 bydd unrhyw garthffos breifat sy'n cludo dwr glaw neu ddwr gwastraff i garthffos gyhoeddus sy'n cael ei rhannu gan ddau neu ragor o eiddo yn cael eu rheoli gan Dwr Cymru neu Hafren Trent.

Gwasanaethau Datblygwr Dwr Cymru

0800 9172652

Gwefan Dwr Cymru
 

Hafren Trent

01902 793 871 

Gwefan Hafren Trent

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu