SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Hyfforddiant Modiwl y Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig (IFSS)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Cynigir y rhaglenni hyfforddi undydd a phedwar diwrnod hyn i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a'u hasiantaethau partner, fel rhan o weithredu Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd Integredig yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei anelu tuag at staff proffesiynol a staff gweithredu sy'n aelodau gweithgar o grwp craidd gyda chyfrifoldeb dros gyfrannu tuag at gynlluniau Amddiffyn Plant.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu