HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Diogelu

Diogelu a galluogi pobl i fyw yn rhydd o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. Datblygu sgiliau o amgylch y prif feysydd gan gynnwys prosesau, fframweithiau, asesiadau, peryglon a ffactorau amddiffyn. Gyda phwyslais ar bwysigrwydd rôl a chyfrifoldebau, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, hyder, gwerthoedd, parch, agweddau a hawliau.

Oherwydd pandemig COVID-19, datblygwyd cyfleoedd Hyfforddi, Dysgu a Datblygu fel pecynnau hyfforddi ar-lein sy'n cael eu darparu o bell drwy Microsoft Teams.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu