HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Amddiffyn Plant

Darparwr Cwrs

Plant yng Nghymru

Deilliannau Dysgu Allweddol

Bydd y cwrs hwn, sydd wedi'i osod yn benodol yng nghyd-destun Cymru, yn caniatáu i gyfranogwyr ystyried problemau yn eu rôl a'u sefydliad a bydd yn ennill dealltwriaeth o elfennau allweddol gweithio'n ddiogel ac yn gyfrifol gyda phlant a phobl ifanc ac yn dysgu sut y gallant ymateb yn effeithiol lle mae ganddynt bryderon.

Nodau

  • Deall y ddeddfwriaeth, y canllawiau a'r polisi sy'n darparu fframwaith ar gyfer diogelu plant a phobl ifanc yng Nghymru
  • Ennill ymwybyddiaeth sylfaenol o rolau a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes amddiffyn plant
  • Myfyrio ar eich rôl wrth weithio'n ddiogel o fewn eich sefydliad a gyda phobl eraill
  • Deall beth yw cadw cofnodion yn effeithiol, rhannu gwybodaeth a chyfrinachedd
  • Deall y broses atgyfeirio pan fydd gennych bryderon am blentyn

 

Dyddiad

Amser

Cyfrwng

24 Medi 2021

9:30am - 4:00pm

Microsoft Teams

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu