SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Hyfforddiant Arwyddion Diogelwch

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Model gofal blaengar yw Arwyddion Diogelwch sy'n seiliedig ar gryfderau.

Mae'r dull hwn yn canolbwyntio ar y cwestiwn "Sut y gall ein gweithwyr ddatblygu partneriaethau gyda rhieni a phlant mewn sefyllfa lle mae amheuaeth neu brawf o cam-drin plant a mynd i'r afael â'r gamdriniaeth yn ddiddostur?"

Mae'r dull yma o fynd i'r afael â cham-drin plant yn seiliedig ar gryfderau, diogelwch, partneriaeth a chydweithio.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu