SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Eithriadau

Adeiladau ar wahan

Wedi'i eithrio:

 • Os nad oes rhywle i gysgu ynddo.
 • Os nad yw arwynebedd y llawr yn fwy na 15 metr sgwâr.

 

Ty gwydr / ystafell wydr

Wedi'i eithrio:

 • Os oes gan yr ystafell do gwydr/lled dryloyw. Rhaid iddo fod wedi'i gysylltu â'r ty ac yn cynnwys arwynebedd llawr dim mwy na 30 metr sgwâr.
 • Os yw'n strwythur un llawr.
 • Os yw'r mynedfeydd a'r ffenestri gwreiddiol yn cael eu cadw.
 • Os nad yw'n cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.
 • Os oes gwydr diogelwch yn y mannau priodol.
 • Di-wres
 • Heb ei adeiladu dros ddraenio

 

Garej

Wedi'i eithrio:

 • Os yw'n adeilad ar wahan.
 • Os nad yw arwynebedd y llawr yn fwy na 30 metr sgwâr.
 • Cyn belled â'i fod 1 metr neu ragor o bob ffin neu wedi'i adeiladu'n bennaf o ddeunyddiau anhylosg.

 

Cyntedd

Wedi'i eithrio:

 • Os na chaiff ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.
 • Os nad yw arwynebedd y llawr yn fwy na 30 metr sgwâr. Un llawr.
 • Os bydd y mynedfeydd a'r ffenestri gwreiddiol yn cael eu cadw.
 • Os yw'n cynnwys gwydr diogelwch yn y mannau priodol.

 

Cysgodfa car

Wedi'i eithrio os yw:

 • Ar agor ar o leiaf dwy ochr (nid yw'r drysau ar yr ochr agored).
 • Heb fod dros 30 metr sgwar o ran arwynebedd y llawr.
 • Un llawr.

 

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu